DORDRECHT – Het spoortraject Dordrecht-Zwijndrecht brengt extra risico’s met zich mee door de gevaarlijke stoffen die over dit traject vervoerd worden. Mocht er een incident plaatsvinden, dan moet de brandweer genoeg bluswater tot haar beschikking hebben. Daarom worden vandaag (woensdag) de bluswatervoorzieningen in de spoorzone getest door de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid in samenwerkingen met Waterschap Hollandse Delta. Volgende week is Zwijndrecht aan de beurt.

De tests worden uitgevoerd om na te gaan of er genoeg bluswater opgepompt kan worden uit de bluswateronttrekkingspunten als er een incident plaatsvindt. De tests worden uitgevoerd op twee locaties in de spoorzone bij Dordrecht. De eerste locatie wordt in de ochtend getest en bevindt zich achter het NS Station Dordrecht, in het Weizigtpark ter hoogte van de ingang Krispijnseweg. De tweede locatie is bij het NS Station Dordrecht Zuid bij het parkeerterrein aan de Spirea, achter het muziekcentrum Benevia. Tijdens de tests wordt de testomgeving deels afgezet. Mocht na de tests blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan wordt dat door Waterschap Hollandse Delta en de regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid opgepakt.

Lees ook het artikel over de spoorbeveiliging van ProRail in de Dordtse bocht op www.dordtcentraal.nl.