DORDRECHT – Tijdens de vergadering van de Winkeliersvereniging Sterrenburg vorige week werden de winkeliers opgeschrikt door de directie van Wereldhave, de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum, die mededeelde dat zij boetes gaan geven aan winkeliers die niet op de koopzondag open zijn. De ‘Asset Manager’ van het winkelcentrum, Thari van Aalst, heeft nu middels een brief aangegeven de sanctie op te schorten totdat met alle winkeliers, die niet op koopzondag open willen zijn, gesproken is. De gesprekken moeten voor eind april plaatsvinden.

Marketing Manager van Wereldhave, Sonja de Wild: “Al langere tijd waren er vijf winkels in het winkelcentrum op zondag open. Naar aanleiding van de positieve reacties hierop is in september een pilot gestart met een vaste koopzondag, de laatste zondag van de maand. Voor de shopbeleving van bezoekers van het winkelcentrum is het van belang dat er geen gesloten winkels in het centrum zijn. Het merendeel van de winkels is op deze koopzondag inmiddels open. Met de winkeliers die nog niet open gaan zal een individueel gesprek gevoerd worden om te kijken of er een passende oplossing gevonden kan worden.”

Zelf bepalen
Eigenaar van Van Pelt Kappers, Arien van Pelt, stelt dat het voor hem op dit moment nog niet mogelijk is om zijn zaak in het winkelcentrum open te doen op zondag. “Ik vind dat winkeliers vrij moeten zijn om zelf te bepalen of en wanneer ze op zondag open gaan. Ik moet medewerkers hebben die bereid zijn op zondag te werken. In de binnenstad gaat onze kapperszaak wel op zondag open. Wij kunnen niet meer klanten knippen in een uur dan normaal. Ik moet de medewerkers de helft meer betalen voor het werk op zondag, maar kan niet de klanten vragen de helft meer te betalen op zondag. Ik heb een enquête opgesteld, waarmee ik de mening van de winkeliers in het centrum ga peilen.”

Te zwaar voor starter
Van Pelt vervolgt: “De vraag is niet alleen of de winkelier voor winkelopening is op zondag, maar ook of deze verplicht moet zijn. Voor bijvoorbeeld winkeliers die met verse producten werken is winkelopening zeven dagen per week lastig. Als een nieuwe winkelier zich aandient, dan moet deze zich in de visie van Wereldhave gelijk verplichten tot winkelopening op zondag. Dat is erg kostbaar als je net gestart bent. Als je een eenmanszaak hebt is het daarnaast heel zwaar om zeven dagen per week open te zijn. Een nieuwe winkelier zal wel twee keer nadenken voordat hij zijn leven zo contractueel vastlegt. Ik denk dat deze discussie er ook één voor de landelijke politiek is.”

Politiek
Inmiddels hebben plaatselijke politici aan de bel getrokken. Bert Staat van de ChristenUnie/SGP: “We hebben grote bezwaren tegen de verplichte opening van winkels op koopzondag, zoals deze door Wereldhave wordt gesteld. Bij het raadsdebat over de invoering van de koopzondag, in september 2014, is dit punt uitvoerig aan de orde geweest. Vooropgesteld dat wat ons betreft er geen enkele koopzondag hoeft te zijn, vinden we dat het de eigen keus moet zijn van de winkelier om wel of niet mee te doen aan de koopzondag. Daar kunnen godsdienstige redenen voor zijn, maar ook economische. Wij maken ons er hard voor om het daadwerkelijk opleggen van boetes te voorkomen.”

Vragen aan college
De fractie ChristenUnie/SGP heeft bijval gekregen van de SP. Samen hebben ze hierover een vraag gesteld aan wethouder Jasper Mos. Daarnaast heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wethouder Mos zegde toe de kwestie zo spoedig mogelijk te beoordelen en de gemeenteraad te informeren over de mening van het college over dit punt.