Actueel

reageer als eerstvr 8 nov 2019

Bomen Wantijoever mogen niet gekapt

DORDRECHT –  De rechter heeft beslist: de 28 bomen langs het Wantij achter de Prins Hendrikbrug mogen niet worden gekapt. Stichting Het Wantij heeft terecht bezwaar gemaakt, stelt de rechter. Deze uitspraak heeft niet alleen betrekking op de voorlopige voorziening die de stichting had aangevraagd maar geldt ook direct als beroep.

De afgelopen maanden voerde de stichting al dertien keer actie voor het behoud van de bomen langs het Wantij (Archieffoto augustus 2019: Thymen Stolk). Cor Goosen, secretaris van de stichting: “We zijn in augustus 2018 begonnen met ons verzet tegen de bomenkap. De gemeente zegt dat de kap nodig is voor de versteviging van de oeverconstructie. Dit gebied ligt buitendijks en er is dus geen risico op een dijkdoorbraak. Er kan hoogstens grond wegspoelen door kieren en gaten in de beschoeiing. Die gaten kunnen uitstekend gedicht worden met grit of wat grotere stenen. De wortels van de bomen houden de grond langs de oever juist bij elkaar. Kap is helemaal niet nodig. Ook al zegt de gemeente dat dit wel nodig is. De rechter heeft ons in het gelijkgesteld.”

Niet geluisterd

“We hebben verschillende keren bezwaar aangetekend tegen kap van de bomen aldaar. De eerste keer werden er, ondanks ons bezwaar, zeventien bomen gekapt. De tweede keer kapte de gemeente al negen bomen zonder ons bezwaar zelfs maar behandeld te hebben. Dat was voor ons de limit en we besloten daarom voor de volgende kap zou plaats vinden naar de rechter te stappen. De rechter heeft nu geoordeeld dat er geen sprake is geweest van zorgvuldig onderzoek door de gemeente. De gemeente heeft verzuimd de door de Stichting aangedragen alternatieven, zoals de aanleg van een vooroever, waarbij de bomen zouden blijven staan te onderzoeken. Ook heeft de gemeente niet kunnen motiveren waarom ze acht bomen wel wilde behouden en de andere twintig niet, terwijl ze grotendeels in dezelfde rij staan en alle gezond zijn.” Lees vandaag meer in Dordt Centraal.

 

 

Geef een reactie