REGIO – – Brandweer Zuid-Holland Zuid is op zoek naar versterking van de beroepsbrandweer in Dordrecht. Met een wervingscampagne via social media en de website www.gabijdebrandweer.nl hopen zij vijf nieuwe collega’s aan te trekken, onder meer een schipper voor de blusboot.

“We merken vaak dat het toch een jongensdroom van velen is: werken bij de brandweer”, vertelt woordvoerder Shaun Roubos. “Nu krijg je de kans om te solliciteren. Het is uitdagend, afwisselend werk. De ene keer blus je een brand in een woonhuis, de volgende keer red je een kat uit een boom of knip je een autowrak open na een ongeval. Geen dag is hetzelfde. Maar wat voorop staat is dat je het samen doet, in teamverband een ander helpen.” Elk jaar wordt bekeken wat er nodig is aan spe¬ci¬a¬lis¬men. “Tij¬dens de vo¬ri¬ge wer¬vings¬cam¬pag¬ne draai¬de het voor¬al om dui¬kers. Die heb¬ben we nu vol¬doen¬de. Dit jaar zoe¬ken we voor¬al be-roeps¬col¬le¬ga’s die we in¬tern op¬lei¬den tot mo¬tor¬drij¬ver, die naast uiteenlopende brandweertaken verschillende taken aan boord van de blusboot verrichten. Daar-naast zoe¬ken we een schip¬per voor de blus¬boot. We heb¬ben er al vijf, maar wil¬len naar zes, zo¬dat el¬ke ploeg twee schip¬pers heeft.”

24 uursdiensten
Werken bij de beroepsbrandweer kenmerkt zich door diensten van 24 uur. “Dat betekent dat je in die 24 uur werkt, oefent, sport en slaapt op de kazerne. Maar daarna ben je ook weer 48 uur vrij.” Er zijn al veel aanmeldingen sinds de start van de campagne op 8 november. “Maar we hopen op nog meer sollicitanten”, vervolgt Roubos. Via gabijdebrandweer.nl zijn de vacatures voor beroepsbrandweer en schipper blusboot te vinden. Daar lees je ook over de selectieprocedure en de bijbehorende testen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor drie verschillende informatiebijeenkomsten. “Zo krijgen mensen gelijk een kijkje bij ons in de keuken. Aan¬we¬zig zijn bij zo’n informatieavond is een ver¬plicht on¬der¬deel van het sol¬li¬ci¬ta¬tie¬pro¬ces. Woon je die niet bij, dan sol¬li¬ci¬teer je niet meer mee.”

Selectietraject
Het brandweervak is een verantwoordelijke baan die om een uniform selectietraject vraagt. “Kandidaten doorlopen naast het bijwonen van een informatiebijeenkomst dan ook diverse stappen, waaronder een selectietestdag op 2 januari en een 24-uurs outdoor assessment en motivatiegesprek in januari. Met een goede basisconditie en gezond verstand is het traject prima te doorlopen.” De kandidaten worden getest op uithoudingsvermogen, fysieke gesteldheid en technisch inzicht. Vrijwel alle onderdelen zijn te trainen, zoals bijvoorbeeld de shuttle run test en de zwemvaardigheidstest.

Meer informatie over het brandweervak en de campagne is te vinden op www.gabijdebrandweer.nl. Reageren kan uiterlijk tot en met 12 december.