Het aantal besmettingen neemt toe en de GGD heeft het daarom erg druk met het doen van bron- en contactonderzoek (BCO). Want als iemand besmet is, start de GGD binnen 24 uur met bron- en contactonderzoek. Maar wat houdt dat precies in? Rian Wijnhorst, 52 jaar, is dagverantwoordelijke voor het team dat binnen de GGD Zuid-Holland Zuid het BCO uitvoert. Rian neemt ons mee.

 Wat is BCO?

“Bij BCO nemen we telefonisch contact op met een persoon die positief getest is op COVID-19, om te achterhalen wat de mogelijke bron van de besmetting is. We inventariseren de contacten van deze persoon. Bepaalde contacten adviseren we vervolgens telefonisch en/of schriftelijk volgens de richtlijnen van het RIVM, met als uiteindelijke doel verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, vertelt Rian.

Het belang van BCO

Aan het begin van corona had de GGD vaak hele zieke mensen aan de telefoon. Nu zijn de mensen regelmatig verbaasd dat hun uitslag positief is. Sommige personen hebben heel weinig of milde klachten. Dit heeft als gevolg dat ze hiermee toch wat langer blijven doorlopen voordat ze zich laten testen. In de tussentijd hebben ze veel mensen gezien toen ze besmettelijk waren. Rian: “Bron- en contactonderzoek is daarom belangrijk, het brengt de verspreiding van het virus in kaart. Zo hebben we als GGD vlot in beeld waar eventuele besmettingshaarden zich bevinden. Deze informatie delen wij met het RIVM en regionale overheden. Verder houden we een vinger aan de pols bij inwoners die risico op besmetting hebben gelopen en denken we mee en adviseren bij (zorg-)instellingen waar een of meerdere besmettingen zijn.”

 Hoe verloopt BCO?

Rian: “De melding komt bij de GGD binnen. Hierna neemt een medewerker van het BCO-team contact op met de positief geteste persoon. De uitslag wordt meegedeeld en we gaan samen met die persoon een vragenlijst doornemen. Er komt tijdens dit gesprek van alles aan de orde: wat zijn de klachten, sinds wanneer zijn er klachten, wat is de vermoedelijke bron, ben je recent in het buitenland geweest, heb je nog gewerkt in de besmettelijke periode en welke contacten zijn er geweest en met wie? Vervolgens leggen we uit wat deze besmetting betekent voor de persoon en zijn/haar eventuele huisgenoten. We mailen de maatregelen en maken afspraken wanneer we weer contact opnemen tijdens deze –voor velen lastige- periode van isolatie en quarantaine.”

Bellen met huisgenoten en nauwe contacten
“De opgegeven contacten categoriseren wij in huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. De huisgenoten en nauwe contacten worden door de GGD gebeld, geïnformeerd, geregistreerd en gemonitord.” vervolgt Rian. “Deze contacten geven wij het dringend advies om thuis te blijven en zich bij de GGD te melden als zij klachten krijgen. We kunnen dan op korte termijn een test inplannen en we voorkomen op die manier verdere verspreiding van het virus. De contacten die het minst risico lopen op een besmetting, denk bijvoorbeeld aan een groepje mensen met wie iemand op 1,5 meter afstand vergaderd heeft gedurende een half uur, worden beschouwd als overige contacten. Zij ontvangen van de persoon zelf een mail met advies van de GGD of ontvangen dit via hun werkgever. Alle informatie registeren we.”

De GGD blijft in contact

Na het BCO blijft de GGD contact houden. “We bellen de positief geteste persoon na het eerste gesprek nog twee keer om te horen hoe het gaat en of het allemaal goed vol te houden is in isolatie. Ook monitoren we de huisgenoten en nauwe contacten waarbij we bijvoorbeeld vragen of het allemaal lukt met de quarantaine en of er inmiddels mogelijk klachten zijn ontstaan. Ook dit doen we nog twee keer na het eerste telefoongesprek. Als we de indruk krijgen dat mensen het moeilijk hebben, bellen we vaker om iemand support te geven of een luisterend oor te bieden. Over het algemeen reageren mensen positief en zijn ze bereidwillig om mee te werken aan het onderzoek. Het komt helaas ook weleens voor dat mensen heel verdrietig of boos reageren, niet bereikbaar zijn of helemaal niet mee willen werken. Terwijl BCO toch zo belangrijk is”, aldus Rian.

Heb jij (milde) klachten? Laat je testen!

Bij (milde) klachten, zoals hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk: laat je testen. Ook bij verkoudheids- of hooikoortsklachten. Bel voor een afspraak bij jou in de buurt met 0800-1202.