Wie mijn pennenvruchten de afgelopen 25 jaar gelezen heeft, weet dat ik me nogal kan ergeren aan regeltjes. Regeltjes zijn soms volstrekt overbodig en vormen maar al te vaak een lastig obstakel voor mensen die er mee te maken krijgen. De penningmeester van mijn cluppie kan er (weer) over meepraten, nu hij een subsidie kan aanvragen voor het opknappen van ons clubgebouw. Vooropgesteld dat het natuurlijk prachtig is dat de gemeenteraad weer eens wat geld naar de sport schuift, is bij het opstellen van onze subsidieaanvraag wel duidelijk geworden dat de bureaucratie (ook) in Dordt nog springlevend is. (Foto: Stolk Fotografie)

 

Dat er voor het toekennen van een subsidie bepaalde (spel)regels gelden, stel ik niet ter discussie, maar wie die regels maakt óf ze hanteert zou natuurlijk zijn of haar gezonde verstand kunnen gebruiken. Ik geef u een paar ‘leuke’ voorbeelden. In het lijstje van voorwaarden om subsidie te krijgen staat bijvoorbeeld dat er een exemplaar van de oprichtingsakte moet worden overlegd. Tsja, zonder die akte (verloren gegaan bij een brand) bestáát onze club wellicht niet eens? Ook moeten de statuten en een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel worden ingediend. Volstrekt overbodig allemaal.

 

Ook nogal origineel vind ik de eis voor een (ik citeer) ‘met cijfers onderbouwde argumentatie, waaruit blijkt dat de voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd daadwerkelijk nodig zijn’. Realiseert u zich dat een cluppie twee-derde van de investering zelf moet betalen, dus je laat het toch wel uit je hoofd om te investeren in een onnodige voorziening, toch? Ik bespaar u de rest van het lijstje, dat bij elke aanvraag moet worden afgevinkt. Van verschillende clubs hoor ik al dat hun subsidieaanvraag is afgewezen. Ben benieuwd hoe het bij ons afloopt.

 

Als ambtenaar kun je de bureaucraat blijven spelen, die per se elk regeltje wil afvinken. Je kunt ook bij de baas (wethouder en gemeenteraad) aangeven dat je graag dienstbaar wilt zijn aan een vereniging, waar goedwillende vrijwilligers vragen om wat subsidiegeld en liefst nog wat hulp om dat voor elkaar te krijgen. Er is in Dordt al erg lang een Ondernemersloket, waar ondernemers geholpen worden door het doolhof van regeltjes. Ook organisatoren van festivals krijgen ambtelijke ondersteuning. Een hulploket voor vrijwilligersorganisaties lijkt me geen overbodige luxe.

 

Thijs