DORDRECHT – De Beatrixschool in Dubbeldam wil de tiende Afvalvrije School van Dordrecht worden. Daarvoor gaat de school aan de slag met de verschillende afvalstromen en verschillende maatregelen nemen om samen met de leerlingen en de ouders minder afval de school in te laten komen. Verder gaan ze zwerfafval opruimen op het schoolplein en in de omgeving. Alles met het doel om een schone schoolomgeving te creëren. Wethouder Tanja de Jonge (Duurzaamheid) was vorige week bij de aftrap. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben, een economie waarin geen afval meer bestaat en waarin grondstoffen opnieuw gebruikt worden. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur nog vaak worden vernietigd. Gescheiden afvalinzameling op school ligt voor de hand, maar blijkt in de praktijk lastig uit te voeren. Daarom hebben de gemeente Dordrecht, Duurzaamheidscentrum Weizigt en HVC de handen ineen geslagen om de Afvalvrije School te starten.

Vuilniswagen

Alle zeventien groepen van de Beatrixschool kregen donderdag een gastles van de afvalcoaches van HVC. Tijdens deze les namen alle kinderen een kijkje bij de vuilniswagen speciaal voor de gelegenheid bij de school geparkeerd stond. De wethouder keek mee, woonde een gastles bij en ging met de kinderen in gesprek over het thema. De kinderen kregen ook allemaal een Dopper drinkfles cadeau. Die kunnen ze dagelijks opnieuw vullen en mee naar school nemen.