Actueel

reageer als eerstvr 5 mrt 2021

College komt met herstelplan en steun voor Dordtse horeca

DORDRECHT – Meer ruimte voor (winter)terrassen, tegemoetkoming in de overheidslasten en waar nodig financiële ondersteuning. Dat zijn een aantal maatregelen die het Dordtse college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorlegt om de horecaondernemers te steunen in de coronacrisis. (Archieffoto: Thymen Stolk)

Ondersteuning van de horeca is onderdeel van de herstelagenda en het -fonds dat het college heeft ingesteld om de Dordtse samenleving te versterken. De voorgestelde maatregelen moeten bijdragen aan het herstel van de Dordtse horecasector en daarmee een aantrekkelijke en levendige stad. De horecasector is zwaar getroffen sinds het begin van de coronacrisis. Daarmee is ook de aantrekkingskracht van de stad in het geding, want de horeca is van groot belang voor de beleving en levendigheid van de (binnen)stad en wijkwinkelcentra, aldus het college. De horeca is daarmee ook cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden. Daarom hecht het college er aan om juist deze sector te steunen.

Terrassen

Met de start van de vaccinaties lijkt de laatste fase van de coronabeperkingen in beeld te komen. Dat leidt er hopelijk toe dat er ook voor de horeca weer wat ruimte komt. Het college heeft besloten om de horecaondernemers waar mogelijk meer ruimte te geven voor terrassen. Ook stelt het college voor om, in afwijking van de APV, toe te staan dat ondernemers in 2021 op hun terras drie keer een activiteit mogen organiseren, uiteraard binnen de regels voor het organiseren van een evenement. Zo hoopt het college bij te dragen aan herstel van de omzet bij de betrokken bedrijven.

Minder lasten

Om de kosten voor ondernemers te verlagen stelt het college voor om in 2021 een aantal lokale ondernemersbelastingen te schrappen, waaronder de reclamebelasting. Daarnaast wordt uitstel van betaling van huur van gemeentelijk vastgoed gefaciliteerd en is er onder voorwaarden ruimte voor maatwerk rondom (gedeeltelijke) kwijtschelding.

In overleg

De steunmaatregelen zijn in overleg met Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Drechtsteden (KHN) en een vertegenwoordiging van de horecabranche in Dordrecht opgesteld. De horecaondernemers in Dordrecht zijn met een brief geïnformeerd over de plannen van het college.

Geef een reactie