DORDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders wil een asielzoekerscentrum (AZC) inrichten op een bedrijventerrein in Dordrecht. Welke gebouw hiervoor geschikt gemaakt kan worden moet voor 7 februari bekend zijn, want dan zal het voorstel naar de gemeenteraad gaan. Burgemeester Wouter Kolff en wethouder Chris van Benschop vinden het verstandig om zo snel mogelijk met een voorstel te komen. “Beter nu zelf met een goed voorstel dan dat we straks onder druk een slecht voorstel moeten accepteren, als de spreidingswet door het Rijk is aangenomen”, aldus Kolff.

Van Benschop: “We nemen als gemeente een stuk verantwoordelijkheid voor de huidige vluchtelingencrisis. Deze crisis bestaat uit twee verschillende vluchtelingenstromen. De eerste zijn mensen van over de hele wereld, die noodgedwongen op de vlucht slaan voor geweld en onderdrukking in hun eigen land. Mensen van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst nog moet bepalen of ze recht hebben op een status in ons land. Deze vluchtelingenstroom is groter geworden en daarvoor zijn er meer AZC’s nodig. De tweede zijn de vluchtelingen uit Oekraïne van wie we niet weten of en wanneer ze terug zullen gaan.”

Tien keer zoveel

In heel Nederland zijn er naar verwachting op 1 januari 2024 zo’n 75.500 vluchtelingen voor wie tijdelijke opvang nodig is in een AZC. De verwachting is, volgens de spreidingswet die nu in de maak is, dat de regio Zuid-Holland Zuid 18.500 plaatsen moet bieden. Dat is nu 1.800. In het AZC in ’s Gravendeel worden momenteel 500 mensen opgevangen. Deze locatie blijft in ieder geval de komende vijf nog jaar open. Sinds de zomer hebben we in Dordt een crisisopvang voor asielzoekers. Hier kunnen maximaal 170 mensen verblijven. Deze locatie aan de Marconiweg is niet geschikt om langdurig mensen op te vangen. Er moet zo snel mogelijk een andere plek gevonden worden. Dat kan in het nieuwe AZC dat gerealiseerd zal worden. Burgemeester en wethouders denken aan een AZC met plek voor 500 mensen.

Mogelijkheden voor werk
Van Benschop: “Er zijn drie eisen waaraan voldaan moet worden als we een AZC openen. Ten eerste moet de locatie goed bereikbaar zijn, zowel voor medewerkers als bewoners. Het moet een duurzaam gebouw zijn. En ten slotte willen we dat de asielzoekers meer betaalde arbeid mogen verrichten. Nu mogen asielzoekers wettelijk gezien maar twintig weken per jaar betaalde arbeid verrichten. Dat is zo geregeld omdat we willen voorkomen dat mensen, die misschien niet mogen blijven, te veel geworteld raken. Voor de asielzoekers is dat frustrerend. Tegelijkertijd kampen we met een personeelscrisis omdat er te veel werk en te weinig werkzoekenden.” Daarnaast wil het college ook eerst zekerheid over de verhuizing van Oekraïners uit kantorencomplex CrownPoint naar het naastgelegen Stadskantoor.

Opvang Oekraïners
Kolff: “In Dordrecht hebben we de op drie na grootste opvang van Oekraïners in Nederland. In CrownPoint verblijven nu 835 mensen en op opvangboot Bellriva aan de Lange Wantijkade 200. Deze groep verhuist begin maart naar een pand aan de Singel tegenover de ABNAMRO. Daar is plek voor 250 mensen. De opvang in CrownPoint moet op 1 december de deuren sluiten. Hiervoor zochten we ook een nieuwe locatie. Dat wordt het Stadskantoor. Omdat de gemeentelijke organisatie toch al moet verhuizen in 2025 naar het nieuwe Huis van Stad en Regio, lijkt ons dit een goede oplossing.”

Naar Stadskantoor
“De ambtenaren zullen we voor de zomer verdelen over drie locaties: het leegstaande pand van de Sociale Dienst, hier naast het Stadskantoor. Een deel zal naar het leegstaande Springergebouw gaan aan het Beverwijcksplein en een deel naar kantoorruimte aan de Noordendijk bij het Energieplein. We hebben uiteraard gekeken of de Oekraïners niet beter over deze drie locaties verspreid kunnen worden, maar in alle opzichten is het beter om de groep vluchtelingen uit Oekraïne in één pand onder te brengen. De mensen willen zelf ook graag bij elkaar blijven. De kosten van de verbouwingen zullen betaald worden door het Rijk, via de organisaties waaronder de opvang gerealiseerd wordt.”

Verbouwing

Om het Stadskantoor geschikt te maken als opvanglocatie moet het gebouw vanaf de zomer worden verbouwd. Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid, wat in februari klaar moet zijn. Het besluit of de verhuizing doorgaat, hangt ook af van goedkeuring door de Nationale Opvangorganisatie (NOO). Inwoners van de stad kunnen gebruik blijven maken van de huidige dienstverlening inde Stadswinkel op de begane grond van het Stadskantoor. Ook als de woonruimte voor de Oekraïners gerealiseerd is. Vergaderingen van de gemeenteraad en commissies blijven eveneens op de begane grond mogelijk.

Harde werkers
Als het Stadskantoor verbouwd is voor de opvang, kunnen er maximaal 735 Oekraïners wonen. Net als in het huidige CrownPoint zal er kinderopvang geboden worden en verschillende activiteiten zoals taallessen. De toegangsdeur voor de nieuwe bewoners zal via de hoofdingang van het Stadskantoor zijn. Volgens Kolff gaat het goed met de Oekraïners en ervaart niemand in de omgeving overlast. “Zo’n 70 procent van de volwassen Oekraïners werkt momenteel. Ze hebben bijvoorbeeld banen in de horeca. Het zijn harde werkers en het gaat, naar omstandigheden, goed met hen. Hoewel de meesten graag terug willen naar hun eigen land, voelen ze zich hier veilig en welkom.”

Doen wat je kan

De gemeente houdt zich aan de eerder afgesproken taakstelling voor woningen voor statushouders, maar ziet weinig mogelijkheden daar nog meer aan te doen. Dit vanwege de huidige druk op de sociale huursector en de wachttijden voor andere woningzoekenden. Kolff: “We bespreken wie wat doet qua opvang bij de regionale regietafel. Waar de ene gemeente in de regio meer asielzoekers opvangt, zal de andere gemeente bereid moeten zijn om een andere groep te huisvesten of te begeleiden. Zo verdelen we opgaven die er liggen.”