Patiënttevredenheidsonderzoek op de huisartsenpost

Waarom hebt u contact gezocht met de huisartsenpost? Kon u ons telefoonnummer makkelijk vinden? Welk rapportcijfer krijgen we van u? Om dergelijke dingen van onze patiënten te weten te komen sturen we hen momenteel een vragenlijst toe. Heeft u tussen 10 augustus en 27 september contact gehad met de huisartsenpost, dan ligt deze binnenkort bij u op de mat. Bij ‘contact’ kan het gaan om een telefoontje, een consult of een bezoek van de huisarts bij u thuis. Natuurlijk mag u zelf bepalen of u meedoet met het onderzoek, maar we zijn blij met alle antwoorden die we krijgen. Ze helpen ons onze zorg nóg beter te organiseren. Ook vragen we aan alle triagisten, chauffeurs, huisartsen en kantoorpersoneel hoe het werken bij de post hen bevalt. Zijn ze trots op de organisatie, komen ze met plezier, wordt er onderling goed samengewerkt? Oftewel, zoals ik op de basisschoolrapporten van mijn buurkinderen las: wat gaat er ‘top’ en wat is een ‘tip’? Op deze manier krijgen we een compleet beeld over hoe er gedacht wordt over onze huisartsenpost.
Overigens kunt u, los van dit onderzoek, altijd uw mening geven over uw ervaring met ons. Bent u bijvoorbeeld ontevreden over de gang van zaken aan de telefoon? Het is dan het beste om dat op dat moment te bespreken. Een andere mogelijkheid is om op onze website het klachtenformulier in te vullen. Omdat de behandeling van klachten uiterst zorgvuldig moet gebeuren, hebben we daarvoor een speciale klachtenfunctionaris in dienst. Zij bekijkt onder andere samen met u de klacht en kan bemiddelen tussen u en degene over wie u ontevreden bent. Zelf zie ik een klacht trouwens ook altijd als een kans. Een kans om een negatieve ervaring alsnog om te buigen in een positieve. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor onszelf. Want een klacht is voor ons vaak een leermoment: hoe zorgen we er met elkaar voor dat wat er gebeurd is niet nóg een keer gebeurt?
Om positief te eindigen: op onze website vindt u ook een complimentenformulier. Bent u tevreden over onze dienstverlening, dan waarderen we het als u even de moeite neemt om het in te vullen. Want net als iedereen vinden ook ‘wij van de post’ het fijn om af en toe een schouderklopje te krijgen!

Annette Vos, locatiemanager Huisartsenpost Drechtsteden.