Is het nog wel pluis in Swin City? Radiomaker en oud-gemeenteraadslid Wim van Pelt voert er al wekenlang strijd tegen wethouder Tycho Jansen. De laatste is volgens Van Pelt een dictator. De strijd woedde vooral buiten het gezichtsveld van de argeloze inwoners. Slechts een paar honderd van zijn volgelingen op Facebook kregen er één en ander van mee. Totdat burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht zich er hoogstpersoonlijk mee ging bemoeien. Er plofte bij Van Pelt een aangetekende brief op de mat, waarin de burgervader hem een standje en de laatste waarschuwing gaf.

Los van de inhoud vind ik die brief niet zo slim; het relletje op Facebook werd plots enorm uitvergroot, omdat diverse media de brief van de burgemeester nieuwswaardig genoeg vonden om hun lezers en volgers te attenderen op die hele rare dorpsrel in Zwijndrecht. Ook de inhoud van de brief is raar; Van Pelt mag niet meer zeggen dat Jansen liegt, ontwijkt, afschuift en Zwijndrecht verpest. Hij mag de wethouder geen dictator meer noemen en moet ophouden met het verspreiden van halve waarheden over de gemeenteraad, griffie, college van B&W en de wethouder.

Zoiets kwalificeer ik dat als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Van der Loo schrikt er niet voor terug, want – zo schrijft hij – met die uitlatingen schaadt Van Pelt de wethouder, de Raad en het college én het vertrouwen in het openbaar bestuur. Met name dat laatste lijkt me nogal overdreven. De kruistocht die Van Pelt tegen Jansen voert, vindt namelijk (nog?) nergens gehoor. Geen enkel raadslid of journalist heeft zich geroepen gevoeld diepgaand te onderzoeken of er wellicht een kern van waarheid zit in wat boze Wim allemaal roept. De onderbouwing van het vermeende dictatorschap vond ik persoonlijk ook nogal zwak.

Van der Loo riep Van Pelt dus op om op de strijdbijl te begraven. Dat had hij beter in een persoonlijk gesprek kunnen doen. Van ambtenaren en insiders in de Zwijndrechtse politiek hoor ik dat Van Pelt herhaaldelijk mensen zou hebben uitgescholden. Als dat waar is, had er een andere brief naar ‘m toe gemoeten; u misdraagt zich, wij staan u niet meer te woord en u bent niet meer welkom in het gemeentehuis. Maar dát stond er niet in. Van Pelt wordt slechts opgeroepen zich respectvol te gedragen. De weinig verheffende dorpsrel gaat intussen gewoon door.

Thijs Blom