DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week van de bespreking in de Dordtse gemeenteraad van het plan om een asielzoekerscentrum neer te zetten op een bedrijventerrein. (Foto: Stolk Fotografie)

Vorige week vond in de gemeenteraad het debat plaats over het plan van het Dordtse college om een AZC op bedrijventerrein Distripark Dordrecht te vestigen. Een debat waarbij men wist dat niet de gemeenteraad, maar het college de bevoegdheid heeft om er een besluit over te nemen. Een asielzoekerscentrum tussen de distributieloodsen is volgens het Dordtse college de meest geschikte optie. Er was dus geen goed- of afkeuring van de raad voor nodig. Een formaliteit, waarbij partijen door het college wel de ruimte geboden werd voor inbreng en eventuele wensen en bedenkingen. Verliep de behandeling van dit onderwerp gladde en rimpelloos? Nou, nee niet echt. Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad zich wel kon vinden in het plan van het college leefde er bij enkele partijen, zoals de VSP, Fractie van Waardhuizen en de PVV ongenoegen ten aanzien van dit plan. Maar ook bij de VVD, die overigens wel instemde, is men van mening dat het college wat op de muziek vooruit loopt. De spreidingswet, die gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen, is er nog niet. Dus had men liever gezien dat hierop gewacht zou worden. Toch kon de meerderheid zich uiteindelijk wel voegen naar de beweegreden van het college.

Beste locatie

‘Eerst behoorlijke huisvesting voor de Dordtse inwoners, oud en jong, die wachten op een passende woning’. Dat was een beetje de strekking van de weerstand bij de VSP, Fractie van Waardhuizen en de PVV. Ook had men zo zijn bedenkingen bij de gekozen locatie voor het asielzoekerscentrum op een bedrijventerrein. Volgens wethouder Chris van Benschop is dit momenteel de beste beschikbare locatie. En de bedrijven zouden hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht, net als de omwonenden. Dit werd door Margret Stolk (VSP) betwijfeld in die zin dat op de hoogte brengen iets anders is dan betrokken worden. Stolk trok het nog breder met de opmerking dat Europa de gekke Henkie van de wereld is wanneer het om vluchtelingenopvang gaat. Een opvatting of constatering waar de Dordtse gemeenteraad verder geen invloed op heeft. Wel is het een feit dat het vluchtelingenopvangprobleem leidt tot mensonterende en beschamende toestanden, zoals in Ter Apel.

Schepje bovenop

Nee, de spreidingswet is er nog niet, maar het is niet zo vreemd dat het kabinet de opvang van de asielzoekers wil spreiden over de gemeenten. Nu vindt iedereen wel dat hier iets moet gebeuren, maar toch liever niet in het achtertuintje van de eigen gemeente. Tegelijkertijd kwamen de woningen voor de statushouders aan de orde. Volgens de wetgeving hebben asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen recht op urgentie bij woningtoewijzing. Dit ligt gevoelig, beseft wethouder Peter Heijkoop. Er zijn in Dordrecht al te weinig woningen om aan de vraag tegemoet te komen voor de reguliere woningzoekenden. Wat hem betreft mogen de gemeenten in de regio ook best wat actiever worden om statushouders te huisvesten. Maar ja, zo concludeerde hij, de snelheid in dit proces ligt bij de buurgemeenten een paar tandjes lager. Er mag best een schepje bovenop gedaan worden.

Omgevingscommissie

Kortom, er moet nog flink worden afgestemd wanneer het gaat om het komen tot een eerlijke verdeling van het aanbod van woningen voor statushouders in de regio. En wat het AZC betreft, heeft het college de opdracht gekregen een commissie in het leven te roepen waarin omwonenden en bedrijven betrokken worden om te zorgen dat de opvang zo goed en vlekkeloos mogelijk zal verlopen. Hoewel FvD niet voor het AZC-plan is, diende de partij wel een motie in waarin opgeroepen wordt voor een goede begeleiding te zorgen op het gebied van stress- en traumaverwerking bij de asielzoekers. Maar die motie haalde het niet, omdat dit een verantwoordelijkheid is van het COA.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. Deze week is dat Peter M. van der Linden. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. Deze zaterdag is dat Joke Heijmans, voormalig gemeenteraadslid PvdA Dordrecht, voormalig griffier van de Drechtraad en actief triathlonatleet. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.