Zit iedereen te pitten of worden we er slinks ingeluisd?

Een natuurblunder, zo noemen actievoerders het plan voor herinrichting van het Weizigtpark. Zelfs het woord natuurcriminaliteit viel. Nu weet ik dat er bij het kappen van één mooie oude boom al mensen overstuur raken, dus als je er 117 wil omhalen moet je niet raar opkijken dat daar verzet tegen komt. En dat is er dus. Een petitie tegen het plan is al meer dan tweeduizend keer getekend en er is zondag opnieuw tegen gedemonstreerd. Ook gemeenteraadsleden hebben natuurlijk een ‘neusje’ voor het herkennen van plannen die hun achterban niet pruimt en zijn gaan morren.

Wat mij echter verwondert, is het moment dat de pleuris uitbrak. Het plan is namelijk al jaren oud en in september vorig jaar met unanieme instemming door de gemeenteraad begroet. Raadsleden stelden de afgelopen weken dus allerlei vragen over het plan, waar ze een jaar eerder helemaal niet zo kritisch over waren. En het is niet de eerste keer dat de 39 Dordtse volksvertegenwoordigers schrikken van wat een plan losmaakt bij het volk en dan plots beginnen te koeren.

Toen onze Blauwe Vriend bekend maakte dat de waterbus in de winter de Hooikade voortaan links laat liggen kregen raadsleden te horen dat dit al maanden bekend was en ze gewoon niet goed hadden opgelet. Ook bij dat zotte plan om een aangebrand schip door de monumentale museummuur te trekken kregen raadsleden te horen dat hen dit al lang bekend moest zijn. En net als raadsleden krijgen belanghebbenden altijd te horen dat er een keurig traject aan het plan voorafging en er toen geen weerstand was. Dan dringt zich bij mij de vraag op; zit iedereen nou te pitten of worden we er slinks ingeluisd?

Mijn vertrouwen in de overheid is nog niet zo diep gezonken dat ik geloof dat de gemeente Dordrecht opzettelijk schimmig is over haar plannen. Natuurlijk worden raadsleden bedolven onder bergen vreugdeloze noten, waarin ze door de bomen het bos niet meer zien. En slechts weinig inwoners nemen de moeite om elders in deze krant al die formele berichten op de gemeentepagina’s door te worstelen. Wat fundamenteel fout zit in de plannenmakerij – en zeker niet alleen in Dordt – is dat omwonenden en andere belanghebbenden niet worden uitgenodigd om vanaf de eerste minuut mee te praten.

Mijn pleidooi is niet om dat bij elk plan te doen, maar als je een half park op de schop neemt, kun je op je vingers natelen dat er vroeg of laat protest komt. Nu is het weer laat, misschien zelfs te laat. Dat zal blijken tijdens de raadsvergadering van 13 september. Ik hoop dat dan ook besloten wordt om weer eens een goeie boom op te zetten over inspraak en participatie in deze stad. Dat kan beter.

Thijs Blom