Actueel

reageer als eerstwo 11 okt 2017

Coming-outdag

DORDRECHT – De regenboogvlag hangt uit voor Coming-outdag. Op die manier wil Dordrecht, samen met andere gemeenten in Nederland, een statement maken voor acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit: Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Niet alleen op Coming-outdag, maar het hele jaar door. Wethouder Karin Lambrechts gaf vanmorgen het startsein.

“We zijn in Dordrecht op de goede weg als het gaat om de acceptie en veiligheid van LHBTI’s. Toch blijft aandacht nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden onder Dordtenaren. Hierin komt naar voren dat 92 procent van de ondervraagden vindt dat homoseksuele mannen en vrouwen vrij moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Dat is goed nieuws. Toch vindt 1 op de 5 van de ondervraagden het meer aanstootgevend als twee vrouwen of twee mannen hand in hand lopen of elkaar zoenen op straat, dan wanneer een man en een vrouw dat doen”, aldus de gemeente. “Onze rol is die van aanjager en facilitator. Een voorbeeld hiervan is de training die Dordrecht vorige week organiseerde voor de jeugdprofessionals van de sociale wijkteams van Dordrecht en medewerkers van jeugdbescherming van 18 andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Vanuit de sociale wijkteams kwam het signaal dat er meer en meer LHBTI’s aankloppen die problemen ervaren in hun dagelijks leven. De training geeft de teams handvatten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Daarnaast is er lesmateriaal voor middelbare scholen beschikbaar gesteld en stimuleren we bij sportverenigingen, religieuze- en zorginstellingen het gesprek over LHBTI.”

Geef een reactie