DORDRECHT – Eerder deze week deed burgemeester Kolff aangifte van het lekken van geheime raadsdocumenten naar de pers. Het ging om een commissievergadering over het in Dordrecht gevestigde bedrijf Chemours. Op deze stukken was geheimhouding gelegd, maar ze kwamen toch in handen van het tv-programma Zembla. Dat maakte op basis van de stukken bekend dat het chemiebedrijf vergeefs heeft geprobeerd eventuele schadeclaims van vier omliggende gemeenten af te kopen voor enkele miljoenen euro’s. Commissielid Ruben Schilt van PvdA heeft zich naar aanleiding van de aangifte en een aangekondigd onderzoek bij de burgemeester gemeld als verantwoordelijke voor het lekken, een misdrijf dat strafbaar gesteld is in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Het is nu aan het Openbaar Ministerie of er tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan.

Ruben Schilt. (Foto: PvdA Dordrecht)

“Het is belangrijk te beseffen dat het hier om twee geheel verschillende kwesties gaat”, zegt burgemeester Kolff over de zaak. “Inhoudelijk ligt er de juridische kwestie tussen de gemeente en Chemours. De gemeente doet op dat vlak alles wat in haar macht ligt. Dat neemt niet weg dat geheime raadsstukken geheim dienen te blijven. Dat heeft de gemeenteraad ook vastgelegd in de eigen gedragsregels. Daarnaast is het een misdrijf als iemand geheime documenten lekt. Ik vind het moedig van commissielid Schilt dat hij zich begin deze week heeft gemeld en vind het spijtig voor hem dat zijn commissielidmaatschap hiermee eindigt. Dit kon alleen niet zonder gevolgen blijven.”

Schadelijke gevolgen

De PvdA-fractie betreurt het vertrek van haar commissielid, maar dat de zaak rond Chemours een gevoelig en complex onderwerp is, waarin de belangen van de stad en haar inwoners voorop staan. ‘Het goed informeren van de inwoners van de stad is daarom van groot belang. Het lekken van vertrouwelijke informatie kan echter schadelijke gevolgen hebben voor het proces en kan er toe leiden dat het college van Burgemeester en Wethouders minder bereid is vertrouwelijke informatie te delen met de leden van de gemeenteraad. Daarom was het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan de pers onverdedigbaar’, aldus de PvdA-fractie, die respect heeft voor de stap van Schilt.