Actueel

reageer als eerstma 7 aug 2017

Controle in Biesbosch: 20 bekeuringen, 37 waarschuwingen

DORDRECHT – In Nationaal Park De Biesbosch werd zaterdag een gezamenlijke handhavingsdag georganiseerd door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. In het recreatie- en natuurgebied op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant werden 20 bekeuringen en 37 officiële waarschuwingen uitgedeeld.

Ruim dertig handhavers hielden zowel op het land als op het water controles in de 90 vierkante kilometer grote Hollandse -, Dordtse- en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de tien parkregels, die gaan over (vaar)snelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Naast het geven van voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit hebben de handhavers aan een kleine groep overtreders een bekeuring uitgedeeld. Regelmatig werd echter gekozen voor een officiële waarschuwing die ook geregistreerd wordt in het gezamenlijke BOA-registratiesysteem.

Vervolg

Bij de controle waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, de Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord betrokken. Deze gezamenlijke handhavingsdag mag succesvol genoemd worden en zal daarom naast de reguliere controles van deelnemende partijen zeker een vervolg krijgen

Geef een reactie