Actueel

reageer als eerstdi 14 jan 2020

Controle op recreatiepark Europarcs

DORDRECHT – Op recreatiepark Europarcs resort de Biesbosch vindt vandaag een controle plaats naar aanleiding van meldingen van ‘overlastgevende situaties en signalen van illegale en/of ondermijnende activiteiten’. Tijdens de controle worden eventuele overtredingen geïnventariseerd. De gemeente analyseert vervolgens de uitkomsten en beraadt zich op eventueel te nemen (bestuurlijke) maatregelen. De controle wordt uitgevoerd door diverse partners zoals de politie, Belastingdienst, omgevingsdienst Zuid-Holland zuid, regionaal informatie en expertise centrum Rotterdam (RIEC) en de inspectie ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW).

Geef een reactie