Actueel

reageer als eerstma 11 mei 2020

Coronavirus verspreidt zich snel binnen Parkhuis

DORDRECHT – Het Parkhuis heeft het coronavirus lang buiten de deur weten te houden, maar nadat op de hoofdlocatie op 30 april een bewoner positief was getest ging het, ondanks snel ingrijpen, snel. De afdeling werd direct in quarantaine geplaatst en alle voorzorgsmaatregelen werden genomen, in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Bewoners mochten niet meer van de afdeling af en medewerkers werkten direct met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen. (Foto: Thymen Stolk)

Ondanks dat verspreidde het virus zich snel, meldt de zorginstelling. Op 4 mei werd besloten de gehele afdeling Kastanje te verplaatsen naar de toen nog niet in gebruik zijnde nieuwbouw bij de hoofdlocatie. Dit met de bedoeling verspreiding binnen de hoofdlocatie van het Parkhuis te voorkomen. Binnen deze nieuwbouw zijn positief geteste bewoners gescheiden van bewoners zonder verdenking van besmetting. Deze afdelingen waren al ingericht, voor het geval zich een besmetting zou voordoen.

Daarnaast is er direct breed ingezet op testen. Alle medewerkers die onbeschermd contact met de bewoners van deze afdeling gehad hebben en alle bewoners die niet positief getest waren, zijn getest. Op 6 mei bleek de gehele afdeling Kastanje, op één bewoner na, besmet te zijn en bleek ook een aantal medewerkers zonder gezondheidsklachten positief te testen. Op dit moment is ook bij een aantal bewoners van andere afdelingen op de hoofdlocatie besmetting met het coronavirus bevestigd.

Volgens de laatste gegevens (7 mei) zijn 23 bewoners positief getest, allemaal op de hoofdlocatie. Van het personeel zijn elf mensen positief getest, 1,5 procent van alle medewerkers. Het Parkhuis kan niet iedereen over elke afzonderlijke vastgestelde besmetting informeren. ‘We hebben onze personele capaciteit hard nodig om onze bewoners de zorg en aandacht te geven die zij verdienen en nu zo hard nodig hebben.’ Betrokkenen worden ingelicht als er een eerste besmetting op een afdeling geconstateerd is en wanneer een afdeling uit voorzorg in quarantaine geplaatst wordt. Deze week komt een speciaal telefoonnummer beschikbaar voor vragen over het coronavirus en de situatie binnen Het Parkhuis.

Geef een reactie