DORDRECHT – Technologie biedt veel voordelen in de zorg. Het kan leiden tot een lagere werkdruk, zodat er meer aandacht is voor cliënten. Ook biedt het bewoners meer eigen regie. Maar als medewerkers niet weten hoe de technologie gebruikt moet worden, wordt het eerder een drempel, dan dat het oplevert waarvoor het is bedoeld. Dáár komt de rol van DigiCoach om de hoek kijken.

Om medewerkers laagdrempelig hulp te bieden, zijn in oktober zes zogenaamde DigiCoaches gestart bij het Parkhuis. Dit zijn medewerkers die al in een andere functie, bijvoorbeeld op kantoor, in de huishouding of als behandelaar of in de zorg, in het Parkhuis werkten en naast hun originele functie acht uur in de week ook de rol van DigiCoach vervullen. Een nieuwe rol dus. Eén van DigiCoaches, Mary Fok, vertelt over de ervaringen tot nu toe. “We zijn inderdaad nog maar kort bezig. Maar je ziet nu al dat onze gezamenlijke mailbox volstroomt met vragen. Je merkt dat er behoefte is aan ondersteuning. De vragen die binnenkomen variëren. Van hulp bij Outlook, het elektronisch cliëntendossier, het gebruik van zorgtechnologie tot het roosterprogramma. Sommige vragen zijn snel op te lossen, met andere medewerkers zetten we een leertraject in. We kijken ook goed naar het grijze gebied tussen de ondersteuning die wij bieden en het werk van ICT en de Frontoffice. We zijn als DigiCoach een soort brug tussen ICT en de zorg, om te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk gebruik kan maken van de beschikbare systemen.”

Drempel

Vóór de start hebben de DigiCoaches eerst een training gevolgd bij bureau Strakz. “Daar kwamen onderwerpen aan bod als: Hoe motiveer je mensen? Hoe krijg je ze in beweging?”, vertelt Mary. “Niet iedereen vraagt zelf om hulp. Voor sommige mensen is die drempel heel hoog en dat zijn vaak juist de mensen die juist ondersteuning nodig hebben. We volgen als DigiCoach ook regelmatig workshops, om bij te leren. Mensen mailen ons, bellen of spreken ons rechtstreeks aan. We zijn een bekend gezicht, dat is een voordeel. Ons spreekuur, waar mensen twee keer per week binnen kunnen lopen, is nog niet zo druk. Soms benaderen we mensen zelf, als we denken dat ze hulp kunnen gebruiken. Voorzichtig, zonder belerend te willen zijn.”

Nieuwe medewerkers
Hoe pak je zo’n traject dan aan? Mary: “We hebben een zelfscan opgesteld, de Parkspiegel. We vragen collega’s om deze in te vullen. Na het invullen van de zelfscan stellen we samen leerdoelen vast en maken we een stappenplan. Daarbij kijken we wat goed past bij de medewerker. Bij de digitale starters beginnen we met kleine stapjes. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld al moeite met inloggen op de mail of het netwerk. We beginnen dan samen met voor de eerste keer inloggen. Ons doel is om mensen te motiveren om te blijven leren én we hopen dat ze collega’s enthousiast over hun traject vertellen. Zodat meer mensen ons weten te vinden. We gaan ook een rol spelen bij de ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers. Door hen wegwijs te maken wanneer zij starten, voorkomen we dat ze onnodig worstelen met programma’s of technologie. Het past ook bij het warme welkom dat het Parkhuis nieuwe medewerkers wil geven.”

In de praktijk
Digitale vaardigheden zijn voor een zorgmedewerker in deze tijd onontbeerlijk. Het beperkt zich niet tot het lezen van e-mail. Om tijd te besparen, het werken efficiënter te maken en communicatie te versoepelen, wordt onder andere gebruik gemaakt van een roosterprogramma, een documentbeheersysteem (onder andere voor werkinstructies), een digitaal meldingssysteem voor incidenten en een elektronisch cliëntendossier. En denk ook aan technologie om het werk fysiek minder zwaar te maken en de regie en veiligheid van bewoners te vergroten, zoals tilliften, leefcirkel-technologie of bewegingssensoren. In de laatste jaren zijn deze ontwikkelingen heel snel gegaan en daardoor niet voor iedereen bij te benen. De DigiCoaches zijn hiervoor een duidelijk aanspreekpunt voor alle medewerkers.