DORDRECHT – Documentatie- en Kenniscentrum de Augustijnenhof is sinds 2015 gevestigd in het in 1912 gebouwde catechesegebouw van de Augustijnenkerk, met ingang aan het plein van het Hof. Iedereen die meer wil weten over het pand waar hij of zij woont of hulp nodig heeft bij onderzoek naar de familie- of bedrijfsgeschiedenis kan hier aankloppen. Binnenkort krijgt de organisatie, die draait op vijftien vrijwillige ‘geschiedenisfanaten’, ongeveer twee keer zoveel ruimte tot haar beschikking in het pand. Dat komt mooi uit, want plannen zijn er genoeg, vertelt bestuurslid Jan de Geus. In het Hof, maar ook daarbuiten. Nieuw is ook de Arij Boogerman Lezing die op 26 mei voor het eerst wordt georganiseerd, met meteen een bijzondere spreker.

Het was de vorig jaar overleden makelaar Arij Boogerman die de Augustijnenhof acht jaar geleden aan haar huidige onderkomen hielp. “Hij was al gestopt als makelaar, maar hield hier nog kantoorruimte”, vertelt De Geus. “Hij was zeer actief binnen de Grote Kerk, de Augustijnenkerk en de Stichting Stolpersteine en droeg onze activiteiten een warm hart toe. Dankzij hem konden we op deze unieke historische plek onze intrek nemen als onderhuurder. We hebben warme herinneringen aan hem. Na overleg met zijn vrouw hebben wij besloten om jaarlijks op zijn geboortedag, 26 mei, een Arij Boogerman Lezing te organiseren in de Augustijnenkerk. Voor de eerste editie, komende mei, hebben we in de persoon van Mpho Tutu van Furth (hoofdfoto) meteen een heel bijzondere spreker. Zij is de dochter van de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, drager van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij heeft met haar vader gewerkt in de Verzoeningscommissie en vertelt hoe Zuid-Afrika is omgegaan met het beladen Apartheidsverleden en hoe het land erin is geslaagd vrede te hebben met dat verleden.”

Slavernijverleden

De aanleiding om Tutu uit te nodigen om naar Dordrecht te komen is niet los te zien van het onderzoek naar het koloniaal verleden van Dordrecht. Rowan van der Stelt en Sidney Breidel van Koloniaal Verleden Dordrecht zijn samen met Jan Willem Boezeman van de Augustijnenhof de drijvende krachten achter dit onderzoek. “In juni komen zij met het resultaat van hun diepgravende historische speurtocht”, vertelt De Geus. “Daaruit komt naar voren dat zeker tweeduizend Dordtenaren uit alle lagen van de bevolking, van kerk, tot ondernemers en politiek, betrokken waren bij de slavernij. Wij koppelen daar geen oordeel aan, we presenteren alleen de feiten.” Het onderzoek resulteert onder meer in een expositie, waarvoor het eerst de extra ruimte gebruikt gaat worden, waar op dit moment het laatste schilderwerk plaatsvindt. “De Augustijnenkerk had de verdieping boven ons tot voor kort in gebruik voor kinderopvang”, vertelt De Geus. “We zijn prettige buren en gebruiken al regelmatig elkaars ruimtes. Toen ze aangaven dat ze de bovenruimte wilden gaan verhuren, hebben wij besloten die stap te wagen. Rond de expositie kunnen we er een educatief programma aanbieden aan scholen. Maar deze extra ruimte kunnen we ook gaan gebruiken voor andere publieks- en groepsactiviteiten, zoals lezingen en workshops over bijvoorbeeld stamboomonderzoek.” Daarnaast gaat ook de door de Augustijnenhof ontwikkelde Canon van Dordrecht hier de nodige aandacht krijgen.

Historische VVV

De Augustijnenhof is eigenlijk een soort historische VVV, zegt De Geus. “Iedereen kan hier van dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur binnenwandelen. Er is dan altijd iemand van ons aanwezig om hen verder te helpen met vragen over de geschiedenis van Dordrecht. Zeker in het voorjaar en de zomer krijgen we veel toeristen over de vloer, maar ook Dordtenaren die meer willen weten over het pand waarin ze wonen of bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij stamboomonderzoek. Wij hebben binnen de organisatie allemaal onze eigen historische interesses. Angenetha Balm, één van de oprichters van onze club, heeft veel onderzoek gedaan, en gepubliceerd over, panden in Dordrecht. Ikzelf vind het geweldig interessant om in de verhalen achter personen te duiken. Samen diepen we zoveel mooie verhalen op! dat blijft fascinerend.” Al het onderzoek leverde al tal van publicaties op, die ook weer verkrijgbaar zijn in het onderkomen op het Hof, net als een flink aanbod tweedehands boeken over de geschiedenis van Dordrecht.

Dordrecht Monumenteel

De Augustijnenhof draait op de vijftien vrijwilligers, sponsors en circa 400 donateurs (minimaal 15 euro per jaar). Ieder kwartaal krijgen liefst 3.200 mensen het digitale magazine Dordrecht Monumenteel in hun mailbox. Daarin, en op de website, is te lezen over alle activiteiten en publicaties die er aan komen. Zoals een bijzondere wandeling rond arts, insectenkundige en dichter Johannes Voet die in de 18e eeuw ruim de helft van de 150 teksten schreef voor ‘de Statenberijming van de psalmen voor kerkelijk gebruik’ die dit jaar 250 jaar geleden het levenslicht zag. Ook in Dordt Centraal en de Plusser leest u er binnenkort meer over.

Vrijwilliger/bestuurslid Jan de Geus in de extra ruimte op de eerste verdieping die de Augustijnenhof binnenkort in gebruik neemt. (Foto: Stolk Fotografie)