DORDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor twee derde van de opbrengst van haar Eneco-aandelen te investeren in zeven miljoeneninvesteringen in gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, onderwijs, arbeidsmarkt, binnenstad en bedrijventerreinen. Dordrecht staat er financieel goed voor en hoeft vooralsnog niet te bezuinigen.(Foto: Thymen Stolk)

De verkoop van Eneco-aandelen leverde 368 miljoen op. Bijna een derde van dat bedrag (125 miljoen) is apart gezet om het wegvallen van het jaarlijkse dividend op de aandelen te compenseren. De overige 243 miljoen is beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan de groei en bloei van Dordrecht. De gemeente heeft grote ambities vastgelegd in de agenda Dordrecht 2030: ‘een groene, levendige stad die beweegt naar 140.000 inwoners. Met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau, sociaaleconomisch in balans. Door de opbrengst van de Eneco-aandelen gericht te investeren is er ook op lange termijn voldoende draagvlak in de stad voor winkels, culturele- en sportvoorzieningen’.

Voordat de gemeenteraad in 2021 daadwerkelijk geld beschikbaar stelt, wil het college zeven onderwerpen uitwerken in kosten en baten. Het gaat om de Spoorzone (gebiedsontwikkeling Spuiboulevard, Leerpark en Gezondheidspark), de Dordwijkzone (goed leefklimaat), onderwijs (verlengde schooldag), betere kansen op de arbeidsmarkt (ondersteuning voor 12- tot 27-jarigen) en investeringen in duurzaamheid, de vitale binnenstad en vitale bedrijventerreinen.