DORDRECHT – De oorlog in Oekraïne heeft een vluchtelingenstroom van ongekende omvang veroorzaakt. Miljoenen mensen hebben hun huis verlaten en zijn op zoek naar een veilige verblijfplaats. Ook in Dordrecht worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dordt voor Oekraïne is hier het platform dat (hulp)vraag en aanbod bij elkaar brengt.

In Dordrecht zijn in rap tempo twee locaties gereedgemaakt waar Oekraïners opgevangen kunnen worden. Om hen een veilig thuis te geven, moet er heel wat geregeld worden. Gelukkig zijn er heel veel mensen die een steentje willen bijdragen en is er al heel wat voor elkaar gekregen. Om ervoor te zorgen dat het hulpaanbod zo goed mogelijk aansluit op de hulpvragen, is Dordt voor Oekraïne in het leven geroepen: een samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties, kerken, bedrijven en de gemeente, om samen de mensen die hun toevlucht zoeken in onze stad zo goed mogelijk op te vangen.
Bij Dordt voor Oekraïne worden de hulpvragen geïnventariseerd en gecommuniceerd en mensen en organisaties die hulp willen geven, kunnen zien waar zij kunnen inspringen. Op de website www.dordtvooroekraïne.nl is binnenkort alle informatie te vinden over de opvanglocaties en hulpvragen in Dordrecht. Er wordt hard gewerkt aan de website, en de verwachting is dat hij deze week nog operationeel is. Op de Facebookpagina Dordt voor Oekraïne worden de meest recente hulpvragen geplaatst, en minimaal eens per week wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan al via de website www.dordtvooroekraine.nl.