Actueel

reageer als eerstdi 14 sep 2021

Dordtenaren beter, sneller en efficiënter uit de schulden

DORDRECHT – In Dordrecht hebben zo’n 6.000 huishoudens problematische schulden. Eén op de drie huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden en één op de tien huishoudens heeft zelfs ernstige financiële problemen. Hoe kun je Dordtenaren met schulden beter, sneller én efficiënter helpen? Vijf vrijwilligersorganisaties in Dordrecht hebben daarvoor de krachten gebundeld in de Alliantie Dordrecht. Wethouder Peter Heijkoop was vorige week bij de Alliantie Dordrecht op werkbezoek en ging in gesprek over ervaringen uit de praktijk. Ook werd de nieuwe Geldfit campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ aangekondigd.

Peter Heijkoop, wethouder Werk en Inkomen: “Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties zoals in de Alliantie Dordrecht is van grote waarde voor de stad. Zij zorgen, samen met andere organisaties, zoals de sociale wijkteams, Sociale Dienst Drechtsteden en adviseurs geldzaken van de gemeente Dordrecht, voor de hulpverlening op het gebied van schulden. Ik ben onder de indruk van het werk dat zij verrichten en de verbinding die zij daarbij zoeken om mensen echt duurzaam uit de schulden te helpen. Door inwoners actief op te zoeken hopen we het taboe op schulden te doorbreken en mensen zo snel als mogelijk passende hulp te bieden.”

Problematiek verkleinen
Arjen Baan, coördinator van de Alliantie Dordrecht: “De schuldproblematiek is in Dordrecht enorm groot. Doordat vrijwilligers samenwerken met elkaar en met de betaalde hulpverleners bereiken we dat hulpvragers optimaal worden geholpen. Organisaties werken niet meer langs elkaar heen. Een hulpvraag wordt beter, sneller en efficiënter opgepakt omdat we elkaars veld kennen. Weten wie waar goed in is en wie het best iemand kan helpen. De kans dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd, wordt hiermee kleiner. En doordat de problematiek sneller wordt aangepakt, blijft die ook kleiner”.

Nieuwe Geldfit campagne van start
Maandag 13 september is de tweede fase van de Geldfit campagne gestart; ‘De eerste stap helpt je verder’. Mensen met financiële zorgen of problemen worden hierin opgeroepen om hulp te zoeken. Via Geldfit krijgen mensen na het beantwoorden van een aantal vragen, telefonisch of online, een persoonlijk advies. De campagne richt zich ook op ondernemers. Zij worden doorverwezen naar het Ondernemersloket Drechtsteden voor advies over mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning en het verder ontwikkelen van hun onderneming. Meer informatie via www.geldfit.nl of bel 0800 8115.

Alliantie Vrijwillige Schuldhulp
De Alliantie Dordrecht bestaat uit: Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, Stichting Buitenwacht, Inspraakorgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

Geef een antwoord