DORDRECHT – Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft onderzoek gedaan naar de waardering en het bereik van de wijkkranten van TIEN Plus. De uitgaves, zoals De Reelander, De Poorter en De Stem van Krispijn, worden door 68 procent van de wijkbewoners gelezen en gewaardeerd met een ruime voldoende, een 7,6, concludeert OCD.

In het najaar van 2021 werd een enquête gehouden onder de lezers van de wijkkranten. De vragenlijst was in elke wijkkrant afgedrukt. Lezers konden hem op papier invullen of via een QR-code digitaal invullen. Daarnaast werd een enquête gehouden onder het Bewonerspanel Dordrecht, een digitaal panel van inwoners die bereid zijn om met enige regelmaat een digitale enquête in te vullen over actuele onderwerpen in Dordrecht.

Van de Dordtenaren die reageerden, gaf 68 procent aan de wijkkrant te lezen, de helft van hen regelmatig en een vijfde (21 procent) af en toe. Van de inwoners die de wijkkrant niet lezen, geeft een kwart hiervoor als reden dat ze deze niet interessant vinden (8 procent). Een aanzienlijk deel van de niet-lezers (30 procent) kent de wijkkrant niet (10 procent van alle Dordtenaren). De voornaamste reden van niet-lezen is dat de wijkkrant niet bezorgd wordt, meestal vanwege een ‘nee-nee-sticker’ op de brievenbus.

Lezers waarderen de wijkkrant met een ruime voldoende; gemiddeld met een 7,6. Met name het leesgemak/duidelijkheid scoort hoog (gemiddeld een 8). Maar ook de vormgeving (7,4) en de variatie van onderwerpen (7,3) scoren ruim voldoende. Daarnaast is er ook een ruime voldoende voor de mate waarin de wijkkrant leuk is om te lezen (7,6).

Er is een duidelijke voorkeur voor een papieren wijkkrant. Momenteel lezen vrijwel alle lezers de papieren versie (97 procent). Ook in de nabije toekomst bestaat een voorkeur voor een papieren versie; 84 procent heeft deze voorkeur, 8 procent heeft een voorkeur voor digitaal, de overige 8 procent maakt het niet uit. Het bereik van de wijkkrant op Facebook is nog beperkt.

Het lezen van de wijkkrant is duidelijk leeftijdsafhankelijk. Het bereik onder 65-plussers is heel hoog (89 procent). Bij de middengroep van 35-64 jaar leest 65 procent de wijkkrant wel eens. Onder jongvolwassenen (jonger dan 35 jaar) is het bereik met 40 procent het laagst. De ondervraagden geven qua inhoud van de uitgaves aan vooral interesse te hebben in informatie over veranderingen in de wijk. Daarnaast staan wijknieuws en een activiteitenagenda in de top-3.