DORDRECHT – Een aantal Dordtse boeren is al enkele jaren bezig met het verduurzamen van hun agrarische bedrijf. Samen zijn zij met het initiatief ‘Dordtse Kringlopen’ bezig om hier nog meer werk van te maken. Ze willen dit doen door bokashi, een compostvorm waarbij geen CO2 vrijkomt, te maken van stedelijke groenstromen. Dit product gebruiken ze ter verbetering van de landbouwgrond op het Eiland van Dordrecht. De gemeente juicht dit toe en daarom kwam wethouder Tanja de Jonge donderdag een intentieverklaring tekenen met de oprichters van Dordtse Kringlopen. (Foto’s en Dronefoto’s: Stolk Fotografie)

Op dit moment worden groene reststromen met vrachtwagens vervoerd naar compostinstallaties op grote afstand van Dordrecht om te worden verwerkt voor de Nederlandse en buitenlandse markt. Dordtse Kringlopen verwerkt de lokale groenstromen op het eiland, waar het direct gebruikt wordt als voedingstof voor de bodem van lokale landbouwgrond. Onder andere het vastleggen van koolstof in de bodem is een klimaatadaptieve maatregel, net als het verbeteren van de ‘weerbaarheid’ van de bodem.

Door Dordtse Kringlopen wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd door minder verkeersbewegingen en de manier van composteren. Samen met de gemeente wordt gekeken hoe het hele proces nog verder verduurzaamd kan worden, bijvoorbeeld door transport met elektrische voertuigen. Prettige bijkomstigheid: de verwachting is dat door het initiatief nieuwe, lokale werkgelegenheid ontstaat. Dordtse Kringlopen wil de aansluiting met de stad versterken door bij de verzameling en verwerking gebruik te maken met lokale initiatieven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.