DORDRECHT – Sinds ‘corona’ weten we dat een ‘walkinar’ is afgeleid van webinar. Sinds anderhalve week weten het Dordts college van B&W en de gemeenteraadsleden ook wat een ‘molinar’ is. Dát is wat molenstichting Kyck over den Dyck van Dordts laatste historische molen nu doet: zij nodigt de gemeenteraadsleden én collegeleden over drie weken exclusief uit voor ’s lands eerste molinar.

“We zochten een weg om de gemeenteraad en het college vóór de feestdagen ‘inside information’ te geven over onze Reus aan de Dijk”, stelt voorzitter Marianne Mulders. “De molen van Dordrecht gaat iedereen zeer aan het hart. We willen ónze kennis over de molen graag delen met de politiek in onze stad. Want zíj nemen de beslissingen. En nee, het gaat nu niet over subsidies. Als organisatie zochten wij naar een optie om hen exclusief te voorzien van kennis die niet zo voor het grijpen ligt, maar zeker met de gemeenschap te maken heeft. Dat verpakken we in een primeur, met ‘s lands eerste molinar, bij ons in de Kyck. Hierin vertelt het bestuur waar ze staat met de Kyck en hoe zij de toekomst ziet, wat de missie en visie zijn. Daarnaast haakt een externe expert in op de lastige theorie van de molenbiotoop en integratie met de Ruimtelijke Ordening. Dat zijn trajecten met veel impact. Door dat in één keer te behandelen, wordt het een dynamische bijeenkomst en scheelt het ieder tijd. Tot slot delen we een stukje Dordtse historie in relatie tot de economie van de oude molens; niet in de laatste plaats de Kyck over den Dyck.”

Enorme opgave

Eerder deze maand maakte het bestuur bekend dat na recente, ingrijpende restauraties de Kyck over den Dyck ook volgend jaar voor een enorme opgave staat: de volledige restauratie van al het voegwerk van de gemetselde molen. Totale oppervlakte: 920 vierkante meter. Kosten: meer dan een kwart miljoen euro. Er komt een flinke subsidie voor beschikbaar, maar er moet ook nog een groot bedrag opgebracht worden. ‘Een enorme opgave, maar we gaan na de winter wel beginnen; langer wachten is onverstandig’, aldus het bestuur.