DORDRECHT – Meedoen aan de Drechtstadloop betekent dit jaar onderzoek naar Multiple Sclerose (MS) steunen. De opbrengst van het jaarlijkse Dordtse hardloopevenement komt namelijk ten goede aan de zogenoemde SPIN-P-studie in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De loop vindt plaats op zondag 14 november en inschrijven kan al via www.drechtstadloop.nl.

Al meerdere jaren achtereen mag het ziekenhuis de extra donaties van hardlopers besteden. De bijdragen van inwoners van de regio komen dus in de regio terecht, dat schept een band. Arts-onderzoeker Katelijn Blok coördineert het MS-onderzoek en ze zal er op promoveren. Zij legt uit: “MS is een chronische ontstekingsziekte van de oogzenuwen, de hersenen en het ruggenmerg. Het is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit onder jongvolwassenen in de westerse wereld.” Het onderzoek dat met de Drechtstadloop wordt ondersteund, draait specifiek om één vorm van MS: Primair Progressieve Multiple Sclerose, kortweg PPMS.
Blok: “De meeste mensen met MS krijgen in het begin van de ziekte aanvallen van neurologische uitval. Met medicijnen kunnen we die aanvallen afremmen. Maar een kleine groep, zo’n 10 tot 15 procent, gaat geleidelijk achteruit zonder aanvallen. Dat noemen we PPMS. Zij krijgen te maken met onder meer toenemend krachts- en gevoelsverlies van benen en armen, slechter zien, vermoeidheid, plasproblemen, geheugenklachten en/of pijn.”

Belangrijke bijdrage
Het is nog onbekend waarom deze vorm van MS anders verloopt. Ook zijn er nu nog niet veel behandelmogelijkheden. Onderzoek naar PPMS is dus hard nodig, vindt Blok. “Ons onderzoek, vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC samen, is de eerste grote studie in Nederland die zich richt op PPMS. De naam SPIN-P staat voor ‘Studie naar Predictieve Factoren voor Inflammatie en Neurodegeneratie in PPMS’.”
Neurologen, neuroradiologen en onderzoekers vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus MC slaan, samen met collega’s uit andere ziekenhuizen in de regio, de handen ineen om PPMS beter in kaart te brengen. “We onderzoeken hoe de klachten van PPMS zich ontwikkelen, mede aan de hand van MRI-scans en metingen in het bloed, hersenvocht en ontlasting. We willen erachter komen welke factoren van invloed zijn op PPMS.”
Die kennis kan in de toekomst bijdragen aan een betere behandeling voor mensen met PPMS, verwacht de arts-onderzoeker. “Ons streven is om 350 patiënten mee te laten doen aan het onderzoek. De bereidheid om mee te doen is groot, merken wij. Mensen met MS kunnen vaak steeds minder meedoen in de samenleving. Deelname aan het onderzoek geeft hun het gevoel dat ze een belangrijke bijdrage leveren. En daar zijn wij weer erg blij mee.”

Meerennen

Met de financiële middelen worden onder meer de inzet van onderzoekers en laboratoriumbenodigdheden betaald. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beter Keten en het Nationaal MS Fonds. Leden van het SPIN-P-onderzoeksteam zullen zelf meerennen in de Drechtstadloop. Zij hopen dat veel andere sportieve regiogenoten en bedrijventeams dat ook doen en ze bedanken zowel de organisatie als de deelnemers voor hun gulle bijdragen.