REGIO – Het aantal bedrijven dat interesse heeft om zich in de Drechtsteden te vestigen is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. DEAL!, een samenwerkingsverband van de zes Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), heeft nu contact met 38 bedrijven die in potentie 1200 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren en vierhonderd arbeidsplaatsen voor de regio kunnen behouden. Drie van deze projecten worden binnenkort al formeel afgerond. “De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt”, aldus directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. “Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen.” (Foto: Joop van Houdt)

Van de 38 bedrijven die interesse tonen om zich in de Drechtsteden te vestigen, zijn er elf actief in de maritieme sector en negen in de logistieke sector. De overige achttien bedrijven zijn zeer divers, variërend van zakelijke dienstverlening tot industrieel. “Het merendeel van de geïnteresseerde bedrijven past precies in het profiel dat wij als Drechtsteden willen uitstralen”, aldus Bloem. “Zij kunnen aanhaken bij een regio waarin internationale maritieme bedrijven gevestigd zijn en ook veel bedrijven die actief zijn in transport en logistiek.”

Uitstraling
DEAL! Drechtsteden is sinds eind 2014 actief. Sindsdien (her)vestigden zich zeven bedrijven in de Drechtsteden, waarvan een deel investeerde in uitbreiding. Dat leverde zo’n tweehonderd nieuwe arbeidsplaatsen op. Door gevestigde bedrijven goed te faciliteren bij uitbreiding, kon vertrek uit de regio worden voorkomen en bleven 175 arbeidsplaatsen behouden. Er werd daarnaast ruim zeven hectare grond uitgegeven. Volgens Bloem is het succes een gevolg van de bereidheid om elkaar als gemeenten op te zoeken, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. “We stellen ons als regio nu krachtiger op. Iedereen heeft een goed gevoel bij deze samenwerking. Je merkt ook dat we met die krachtige uitstraling meer bekend raken en bedrijven DEAL! als schakelpunt voor de regio weten te vinden.”

Groei
De Drechtsteden hebben alle zes een oorsprong aan het water en zijn van oudsher specialisten in de maritieme sector. Veel werkgelegenheid zit in de maritieme maakindustrie. De maritieme sector groeit nog steeds in Nederland. In de maritieme monitor van 2015 kwam naar voren dat maritieme bedrijven in 2014 beter presteerden dan de Nederlandse economie als geheel. Ook de transport- en logistieke sector is vanaf 2015 weer aan het groeien.