DORDRECHT – Gisterenmiddag kwamen de tegenstanders van de kap van meer dan honderd oude bomen in het Weizigtpark naar het Stadhuis. Voor aanvang van de raadsvergadering overhandigden zij de bijna 3.500 handtekeningen van mensen die ook tegen de bomenkap zijn, aan wethouder Rik van der Linden. Tijdens de raadsvergadering lichtten de actievoerders hun standpunt toe. ( Foto’s: Stolk Fotografie )

De commotie is niet ongehoord gebleven bij de raad. In de vergadering zijn twaalf moties ingediend met uiteenlopende strekking. Uiteindelijk zijn er drie moties aangenomen. Eén van de aangenomen moties roept op om bij herinrichtingen en andere grote projecten in de toekomst informatieborden te plaatsen, zodat het communicatie- en participatietraject vollediger kan worden vormgegeven.

Bomen behouden

Daarnaast werd een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om te kijken of een aantal bomen behouden kan worden en of er voldoende zitruimte met rugleuning in het park blijft bestaan. Om er zeker van te zijn dat tenminste 29 bomen gespaard zullen blijven in de nieuwe plannen, is tenslotte ook een derde motie met die strekking door de raad aangenomen.

Noodzakelijk

De kap van de bomen is volgens de gemeente noodzakelijk voor het herinrichten van het Weizigtpark. Er moet bij het treinstation aan deze zijde een fraaie entree komen en een grote fietsenstalling. Het park wordt nu door veel bezoekers en treinreizigers in de avonduren als onveilig ervaren. Deze punten tezamen hebben geleid tot het herinrichtingsplan.