DORDRECHT – Plaatselijke politici houden donderdag 27 januari een eerste verkiezingsdebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Onderwerp is hun visie op voedsel, voedselproductie en duurzaamheid. Initiatiefnemers Stichting Steunpunt Drechtstadsboer en Omroepstichting Via Cultura hebben een aantal gastsprekers uitgenodigd voor het verkiezingsdebat, die zullen uitleggen waarom en hoe de productie van voedsel en de consument dichterbij elkaar gebracht moeten worden.

Willen we klimaat neutraler leven dan moeten we minder eten weggooien, minder eten kopen dat uit verre landen gehaald wordt, producten kopen die passen bij het seizoen, moeten boeren duurzamer en natuur-inclusiever produceren en moet de productie meer divers worden. Daarnaast bepaalt ons voedselpatroon voor een belangrijk deel onze gezondheid. Dat zijn heel wat opgaven waar landelijke en Europese beleidsmakers zich over buigen. Ook de plaatselijke politiek kan helpen. Waarom is er geen wethouder voor voedsel? Hoe kunnen boeren een betere prijs krijgen voor duurzamer geproduceerd voedsel? Dat zijn vragen die aan de orde zullen komen op het Verkiezingscafé Voedselvisie 2022.

Menu van Morgen

Het Verkiezingscafé wordt gehouden in de Biesboschhal. Daar is mede vanwege corona beperkt ruimte voor gasten. Het debat wordt daarom live gestreamd, zodat iedereen met internet kan luisteren en vragen kan stellen. Publiek en politici gaan tussen 20.00 en 21.00 uur in discussie. Professional Joris Heijnen (directeur van Greendish) vertelt over ‘Het Menu van Morgen’, Jan Willem van der Schans (Rotterdam De Boer Op – Taskforce Korte Keten) vertelt over het belang van de korte keten, Arike Mijnlieff (kwartiermaker Voedselfamilie Krimpenerwaard) vertelt waar te beginnen en Jan Willemsens (Boeren van Dordrecht / LTO afd. Eiland Dordrecht) wat de boeren zelf willen en al doen.

Wethouders
Een groot aantal politici van de verschillende fracties (VVD, CDA, PvdA, GL, BVD, Gewoon Dordt, PvdD, PVV, SP en D66) zal kort zeggen wat zij willen betekenen voor de voedselvisie op en rond het Eiland van Dordrecht. Wethouder Maarten Burggraaf is namens het Dordtse college vertegenwoordigd. Wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht), Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht), Paul Boogaard (Hoeksche Waard) en Teunis Jacobus Slob (Molenlanden) leveren eveneens een bijdrage aan het debat.

Groene Helden
Tussen 19.00 en 20.00 uur vertellen lokale Groene Helden over hun kleinschalige initiatieven om landbouw dichterbij de consument te brengen. Om 21.00 uur speelt PhD Lara Sibbing met muzikale begeleiding van Bas van Splunter de theatrale versie van haar promotieonderzoek: ‘Cities Stepping Up the Plate’. Daarna is er nog ruimte voor Q&A en discussie. Verwacht einde van de avond rond 22.00 uur.
Het programma is te volgen (en terug te kijken) via YouTube. Info en een link naar de livestream zijn te vinden op drechtstadboer.nl en op www.dordtcentraal.nl.