REGIO – Het waterschap Hollandse Delta vertelt in deze rubriek steeds iets actueels over het groen in zijn werkgebied. Vier seizoenen lang. Hollandse Delta verzorgt veel natuur buiten de bebouwde kom.

Bomen in beheer en onderhoud van het waterschap brengen verantwoordelijkheden met zich mee. Deze ‘waterschapsbomen’ staan allemaal langs dijken of polderwegen buiten de bebouwde kom. Wij hebben hiervoor een zorgplicht: wij moeten de bomen goed verzorgen en dat doen we met periodieke veiligheidskeuringen en regelmatig onderhoud.

Boom Veiligheids Controle

Eens in de drie jaar worden de bomen in ons beheerregister gecontroleerd op ziektes en zwakheden. Dit heet een BVC (Boom Veiligheids Controle). Elke boom heeft een eigen paspoort. Afhankelijk van de werkzaamheden die uit deze controle komen, bepalen wij met de aannemer wat voorrang heeft en wanneer we gaan snoeien.

Snoeien wanneer nodig

Deze snoeiwerkzaamheden worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerde European Tree Worker (gespecialiseerde boomverzorger). Op veel plaatsen wordt er gesnoeid om overlast te voorkomen. Takken ontnemen elkaar licht, er zijn plakoksels (wanneer een zijtak te dicht op de hoofstam van een boom zit en teveel omhoog groeit), schurende takken en dood hout of andere mechanische of biologische gebreken. Onze boomverzorgers zien deze eventuele problemen op tijd en kunnen dit door begeleidende snoei voorkomen.