DORDRECHT – Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van 40.000 euro aan VAF Instruments uit Dordrecht. VAF gaat met vier andere regionale partijen de subsidie gebruiken voor de ontwikkeling van een dynamische maritieme testfaciliteit. Hierin kunnen innovatieve voortstuwingstechnologieën worden getest, die uiteindelijk moeten leiden tot minder CO2 uitstoot van schepen. ( Op de foto: Wethouder Jasper Mos (Dordrecht), Leo Blankenstein van VAF Instruments en Martin Hulsebosch (secretaris MKB-katalysatorfonds)

De vier bedrijven investeren zelf ruim 150.000 euro in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds prijst het initiatief vanwege de tastbaarheid van de beoogde testfaciliteit, de keuze voor de Duurzaamheidsfabriek als locatie en de manier waarop het beroepsonderwijs wordt betrokken in het proces.

De beoogde testfaciliteit is uniek en heeft een grote economische waarde, omdat deze de ontwikkeling mogelijk maakt van nieuwe technieken en technologieën voor een optimale voortstuwing en daarmee een verduurzaming van de scheepvaart. Dat biedt kansen voor regionale ondernemers en heeft ook een duurzaam positief effect op de werkgelegenheid. Wethouder Jasper Mos: “We zijn blij dat we met het MKB-katalysatorfonds de middelen en faciliteiten hebben om dit project te steunen. Het zijn dit soort initiatieven die een impuls geven aan de economie en die Dordrecht en de Drechtsteden internationaal op de kaart zetten als maritieme topregio.”

 

Lees verder in Dordt Centraal