DORDRECHT – Dordrecht staat de komende jaren voor een forse financiële uitdaging. De stad moet structureel tientallen miljoenen bezuinigen. Het positieve resultaat van de jaarrekening over 2023, ruim 30 miljoen euro, is daarbij hard nodig. De grootste reden dat Dordrecht het afgelopen jaar zo ruim in de plus is uitgekomen komt doordat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocaties Crownpoint en de Singel (foto) 17 miljoen euro minder kostte dan de middelen die het Rijk hiervoor heeft gegeven. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Behalve deze meevaller gaf de gemeente in 2023 minder geld uit, doordat sommige plannen vertraging opliepen of zijn uitgesteld, waardoor niet al het gereserveerde geld in 2023 is uitgegeven. Dit geld, ruim 2 miljoen euro, wordt overgeheveld naar 2024 om de plannen alsnog uit te voeren. “Geld ‘overhouden’ klinkt positief, zeker als het zo’n groot bedrag is. Maar het geeft een vertekend beeld”, legt wethouder Financiën Peter Heijkoop uit. “Het is eenmalig en bovendien komt een aantal kostenposten op een later moment alsnog. Bijvoorbeeld de opvang van ontheemden. Dan gaat het om nieuwe opvanglocaties en kosten van onderwijs, huisartsenzorg, het vinden van werk en het kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.”

Vertekend beeld

“Op langere termijn lopen we echt tegen grote tekorten aan, mede doordat het Rijk bijdragen aan gemeenten flink terugschroeft”, waarschuwt Heijkoop. “We moeten ons voorbereiden op financieel zwaardere tijden met forse bezuinigingen.” Het college van B&W stelt daarom aan de gemeenteraad voor om ruim 28 miljoen euro van het positieve resultaat van 2023 opzij te zetten. Gegeven het financiële perspectief voor de komende jaren is dit geld hard nodig. In de Perspectiefnota 2025, waarin op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren staat, doet het college voorstellen aan de raad hoe zij die 28 miljoen euro zullen besteden. In juni buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening 2023. In de raadsvergadering van 9 juli nemen de raadsleden dan een besluit over zowel de jaarstukken als de Perspectiefnota.