DORDRECHT – Rijkswaterstaat zal tussen april en juli de verkeerssignalering boven de A16 tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug vervangen. Dit resulteert in gedeeltelijke nachtafsluitingen, waarbij minstens één rijstrook open blijft voor verkeer. De werkzaamheden vinden telkens plaats van 22.00 uur tot 05.00 uur. (Foto: Stolk Fotografie)

De matrixborden boven de weg, essentieel voor het reguleren van rijstroken en het aanduiden van snelheidsbeperkingen bij files, zullen worden vernieuwd. De planning voor de afsluitingen is vastgesteld voor verschillende nachten in april, mei, juni en juli, met mogelijke wijzigingen vanwege weersomstandigheden.

De vervanging draagt bij aan een veiliger gebruik van de rijkswegen door de installatie van nieuwe, energiezuinige matrixborden en communicatiesystemen als onderdeel van intelligente filedetectie- en signaleringsystemen.

Weggebruikers worden geadviseerd hun reis goed te plannen, rekening te houden met extra reistijd en waar mogelijk alternatieve vervoerswijzen te overwegen. Het opvolgen van aanwijzingen en omleidingsroutes wordt sterk aanbevolen.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunnen weggebruikers terecht op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat bellen. Ook wordt geadviseerd om zich goed voor te bereiden op toekomstige werkzaamheden in Zuid-Holland door de website van Zuid-Holland Bereikbaar te raadplegen voor mobiliteitsadvies en informatie over efficiënte logistiek.