ZWIJNDRECHT – Het Zwijndrechtse college van B&W wil de komende jaren intensiever inzetten op het Economisch Programma en de samenwerking op dit gebied in de regio. Dit staat in de Kadernota die de basis vormt voor de begroting van volgend jaar. Het meest opvallende voorstel in de nota is het afschaffen van betaald parkeren bij Winkelcentrum Walburg vanaf 1 januari 2017. (Foto: Thymen Stolk)

Met de maatregel hoopt de gemeente het winkelcentrum nieuw leven in te blazen. Winkeliers en vastgoedeigenaren investeren zelf in de verbetering van de uitstraling van Walburg. De gemeente gaat de buitenruimte de komende jaren ingrijpend verbeteren. Door het afschaffen van betaald parkeren valt een fors bedrag aan inkomsten weg. Dit kan worden opgevangen door inkomsten uit precario voor kabels en leidingen. Wethouder Robert Kreukniet (Economie) stelt zelfs voor om vooruitlopend op de maatregel het betaald parkeren al per 1 juli 2016 af te schaffen.

De gemeenteraad buigt zich op 28 juni over de Kadernota.