Actueel

reageer als eerstdo 14 jan 2021

GroenLinks maakt zich zorgen over thuisonderwijs

DORDRECHT – De verlenging van de lockdown betekent ook dat de (basis)scholen langer gesloten blijven. Dat baart GroenLinks Dordrecht grote zorgen. “Wij krijgen van ouders en leerkrachten signalen dat de kwaliteit van de geboden onlinelessen waar de kinderen op aangewezen zijn per basisschool enorm verschilt”, zegt gemeenteraadslid Necdet Burakcin. “Wij zien het als taak van de gemeente om hier, waar mogelijk, ondersteuning in te bieden.”

De Dordtse fractie van GroenLinks heeft behoorlijk wat berichten binnengekregen van inwoners die zich zorgen maken over het thuis zitten van de kinderen. In de commissievergadering van vorige week vroeg de partij aan wethouder van Onderwijs Peter Heijkoop of er een meldpunt is, waar ouders en leerkrachten terecht kunnen met vragen of opmerkingen. De wethouder gaf aan dat dat er niet is, maar dat hij zeker open staat voor signalen uit de stad. “Daarop hebben we een meldpunt geopend, waarnaar problemen, signalen en opmerkingen gestuurd kunnen worden”, zegt Burakcin. “Dit is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘kliklijn’ of om met vingers te gaan wijzen. Het is puur bedoeld om signalen en informatie te verzamelen. Wij verzamelen de meldingen en zullen zorgen dat ze bij de juiste wethouder, dan wel ambtenaar terechtkomen. Eén keer per week geven wij op onze website een stand van zaken over de gedane meldingen en naar welke oplossingen gezocht is.”

Eén van de oplossingen die Burakcin noemt, is het aanbieden van extra bijlessen door studenten. “De wethouder heeft aangegeven graag alle problemen die ouders ervaren te willen weten, zodat hij dit met de schoolbesturen kan bespreken en er maatregelen kunnen worden getroffen. Maar dan moeten die problemen natuurlijk wel gemeld kunnen worden. Vandaar ons meldpunt.”

Het meldpunt is bereikbaar via [email protected]. Meer info: dordrecht.groenlinks.nl.

Geef een reactie