DORDRECHT – In ruim een week tijd zijn bijna alle ‘ZonneDelen’ van Zonnepark Transberg al vergeven. Door een kleine 600 investeerders is al 670.000 euro bij elkaar gebracht. Er is tot 800.000 euro ruimte om deel te nemen in dit duurzame project. Het zonnepark is reeds gebouwd op de oude vuilstort aan de Rijksstraatweg in Dordrecht. Het rendement is afhankelijk van de zonne-energieopbrengsten, net zoals bij zonnepanelen op het eigen dak.

TP Solar heeft in samenwerking met Obton dit zonnepark gerealiseerd en geeft iedereen de kans om te profiteren. Het project genereert inkomsten uit de verkoop van energie en een overheidssubsidie. Deze subsidie heeft Zonnepark Transberg voor 15 jaar en geeft veel zekerheden over de opbrengsten uit het park. Het zonnepark, op de voormalige stortplaats op de Westelijke Dordtse Oever, is in april 2019 geopend door Rik van der Linden, wethouder duurzaamheid van de gemeente Dordrecht. Na een aanloopperiode van vergunningen, subsidies en zes maanden bouwtijd is het zonnepark een kleine twee jaar in bedrijf van in totaal 25 jaar.

De 21.560 zonnepanelen wekken jaarlijks genoeg groene stroom op voor 2.100 huishoudens. Doordat het zonnepark al even in productie is, weet men dat het goed en volgens verwachtingen presteert.
Iedereen kan deelnemen in het zonnepark, vanaf eenmalig 25 euro via investeringsplatform ZonnepanelenDelen. 578 ’ZonneDelers’ hebben al geïnvesteerd in Zonnepark Transberg en het project in een week op 84% gezet. Een motivatie van een investeerders luidt: “Dordtse zonnekracht verzilveren!”
Voor alle huishoudens die zelf geen (geschikt) dak hebben voor zonnepanelen, of die het eigen dak al vol hebben liggen en meer zonnepanelen willen, is dit de ideale mogelijkheid om toch van zonne-energie te profiteren.

Ieder jaar wordt de waarde van de zonnestroom en de aflossing op de investering uitgekeerd. Investeerders krijgen daarbij duurzaam rendement op de inleg, afhankelijk van hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt. Hoe zonniger het is, hoe hoger het rendement.
Meedoen kan op https://www.zonnepanelendelen.nl/dordrecht