DORDRECHT – In het afgelopen jaar hebben de Drechtsteden ruim 1.500 mensen aan een baan geholpen bij bedrijven in de regio. Mede daardoor daalde het aantal mensen met een uitkering sterker dan in andere delen van het land. Dit jaar zijn al weer ruim 200 mensen aan het werk geholpen. Met name het aantal vacatures voor de technici neemt toe in de regio, terwijl het aantal werkzoekende technici daalt. Dat leidt ertoe dat vacatures in deze branche moeilijk vervulbaar zijn. UWV werkt samen met partners aan diverse opleidings- en omscholingstrajecten die ook voor werkzoekenden zonder ervaring in de techniek interessant zijn. Affiniteit en gevoel voor techniek is het belangrijkst.

Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn kunnen bij UWV meer informatie krijgen over de mogelijkheden of een mail (liefst met kort cv) sturen naar kansenindetechniek@uwv.nl.