DORDRECHT – Minder onderhoud aan bomen, waardoor zieke bomen eerder gekapt zullen moeten worden. Dat is het gevolg van het huidig voorgestelde Bomenprogramma, dat de gemeenteraad op dinsdag 12 maart vaststelt voor de komende jaren. Het budget voor het onderhoud wordt bijna gehalveerd. De werkelijke kosten in de afgelopen twee jaar waren bijna drie keer zo hoog als nu begroot wordt, omdat er sinds 2014 te weinig aan onderhoud is gedaan. Dat scenario zal weer terugkeren. Onder andere Stichting Bomenridders Dordrecht en Stichting De Stad hebben in de oordeelsvormende commissievergadering op 23 januari laten weten dat zij met deze bezuinigingen op het boomonderhoud niet blij te zijn. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Beide stichtingen zijn wel blij dat de gemeente de aanvraag voor een kapvergunning wil wijzigen in het principe ‘Nee, tenzij’. Dit houdt in dat een kapvergunning niet verleend wordt, tenzij er duidelijk gemotiveerde redenen zijn om dat wel te doen. De kanttekening die de insprekers maken is dat bedreigde bomen die op de bomenlijst staan sowieso moeten worden uitgezonderd van kap. Grote bezwaren hebben de stichtingen en andere insprekers bij het halveren van het onderhoudsprogramma. Het college van burgemeester en wethouders schrijft zelf in het programma: ‘Het budget stelt ons in de gelegenheid om in ieder geval tot 2026 gezonde bomen goed te kunnen onderhouden. Het onderhoud aan alle bomen die iets gaan mankeren (en dus meer zorg nodig hebben) wordt te duur’.

Lees vandaag meer in Dordt Centraal.