DORDRECHT – Het oude schoolgebouw van basisschool Het Kristal aan de Heimerstein in Sterrenburg is bijna verdwenen. Als de slopers klaar zijn en de grond bouwrijp is gemaakt, wordt hier gestart met de bouw van een nieuw duurzaam én multifunctioneel gebouw. Dat gaat niet alleen onderdak bieden aan alle leerlingen van beide oude locaties van Het Kristal, maar ook aan een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. (Foto’s: Stolk Fotografie)

IKC Het Kristal is sinds begin 2021 tijdelijk gehuisvest op Eulerlaan 49. De twee schoolgebouwen aan de Heimerstein en Zuilenburg waarin Het Kristal eerder gevestigd was, waren dusdanig verouderd dat vernieuwing gewenst was. Op locatie Heimerstein komt één grote nieuwe locatie.