DORDRECHT – De Impactmeting Hulplijn Dordt, uitgevoerd op verzoek van de gemeente Dordrecht, heeft positieve resultaten opgeleverd. De Hulplijn blijkt een laagdrempelige en effectieve manier te zijn om hulp en informatie te bieden aan een bredere en kwetsbare groep bewoners. Gestart als reactie op de coronapandemie, heeft de Hulplijn zich ontwikkeld tot een waardevolle bron van ondersteuning in de gemeenschap.

Het rapport benadrukt de verbeterde match tussen hulpvragers en hulpbieders, dankzij de efficiënte samenwerking, snelle communicatie en het eenvoudige aanvraagproces. Bovendien draagt de Hulplijn bij aan een beter overzicht van beschikbare hulpbronnen in Dordrecht en bevordert het de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en professionele hulpverlening.

De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor de toekomst, waaronder het vergroten van de bekendheid en de capaciteit van de Hulplijn. Ellen van Dorp, de coördinator, hoopt op extra ondersteuning van de gemeente om aan deze aanbevelingen te kunnen voldoen.

Heeft u hulp nodig in Dordrecht? De Hulplijn staat klaar om te helpen, of het nu gaat om informatie of praktische ondersteuning. Neem contact op via 078-2001079 of vul het formulier in op hulplijndordt.nl.