DORDRECHT – De gemeente en HVC willen de afvalinzameling in Dordrecht helemaal met elektrische voertuigen gaan organiseren. Dat zorgt voor minder uitstoot en minder geluidshinder. Een deel van het wagenpark is al elektrisch en dat wordt snel meer. Daarom is er bij de afvalinzamelaar een laadplein voor het opladen van elektrische wagens gebouwd. Het werd vrijdagmiddag geopend door de wethouders Tanja de Jonge en Rik van der Linden. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Het elektrisch wagenpark van HVC bestaat in totaal uit drie vrachtwagens, twee veegmachines, veertien bestelvoertuigen en 91 elektrische personenauto’s (lease/pool). Dit aantal is snel groeiend, omdat elk aflopend leasecontract wordt omgezet naar 100 procent elektrisch. Zo staan er nog voor dit jaar zeven vrachtwagens in bestelling. HVC is op weg naar volledige elektrificatie. Gertjan de Waard, directeur Inzameling: “Alleen als het echt niet anders kan, door bijvoorbeeld een te kleine actieradius in sterk landelijke gebieden, rijden we op de duurzame brandstoffen LNG, HVO100 en CNG. Dat doen we nu ook al bij voertuigen die nog worden vervangen door elektrische voertuigen.”

De grootste milieuwinst met betrekking tot afvalinzameling zit hem in het voorkomen van afval. Dus, afvalpreventie zoals het gebruik van wasstrips in plaats van plastic flessen. Daarnaast kan veel milieuwinst worden behaald door het goed scheiden van afval, zodat er meer recycled kan worden en er minder CO2-uitstoot door verbranding is.