DORDRECHT – Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht voerden gisterenmiddag de jaarlijkse vloedschottentest uit. De vloedschotten zijn nodig mocht het water in de rivier extreem hoog komen te staan. De test is nodig om de binnenstad van Dordrecht voor te bereiden op het komende hoogwaterseizoen. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Dordrecht ligt midden tussen verschillende rivieren. Om bij hoogwater de huizen en winkels in Dordrecht droog te houden, beschermen dijken en andere waterkeringen de stad tegen overstroming. Ook de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk in het centrum van Dordrecht vormen samen zo’n dijk. De kering Voorstraat-Prinsenstraat-Riedijk is lager dan de andere waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Door bij hoogwater aluminium schotten te plaatsen in de deuropeningen van de gebouwen aan deze straten, wordt de kering hoger gemaakt. Bij de jaarlijkse vloedschottentest wordt gecontroleerd of alle schotten in geval van hoogwater goed hun werk kunnen doen. Daarvoor worden bijvoorbeeld alle bevestigingspunten nagekeken en wordt gecontroleerd of alle schotten nog in goede conditie zijn.

Coupures
In de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat worden extra lange schotten dwars over de straat geplaatst. Deze straten zijn in vaktaal ‘coupures’: openingen in een dijk waar doorgangen, bijvoorbeeld straten, doorheen lopen. Voor deze test worden grote schotten over de breedte van de straat geplaatst. De straten worden hiervoor tijdelijk afgesloten. Gebreken die tijdens de test worden geconstateerd worden zo spoedig mogelijk hersteld, zodat Dordrecht weer goed voorbereid is op hoogwater tijdens het stormseizoen.