DORDRECHT – Vanwege zijn inzet voor de belangen van de lokale ondernemers in de binnenstad én voor de promotie van Dordrecht heeft Jaap Huisman de Johan de Witt-speld gekregen. Wethouder Maarten Burggraaf reikte hem uit na de algemene ledenvergadering van de Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD), waarvan Huisman bestuurslid is geweest. Eén van de vele manieren waarop hij een bijdrage heeft geleverd aan Dordrecht. (Foto’s: Stolk Fotografie)

In 1998 werd Huisman gekozen tot voorzitter van de ondernemersvereniging Voorstraat West. Zes jaar later nam hij mede het initiatief tot het oprichten van de Stichting Centrummanagement Dordrecht en trad vervolgens toe tot het bestuur ervan. Bij de overgang van deze stichting naar de vereniging POBD in 2015 maakte hij wederom deel uit van het bestuur. Sinds 2017 staat Huisman als adviseur het POBD-bestuur met raad en daad ter zijde.

Kerstmarkt

Jaap Huisman heeft daarnaast een grote bijdrage geleverd aan de promotie van de stad Dordrecht in het algemeen en aan de aantrekkelijkheid en de levendigheid van de historische binnenstad in het bijzonder. In 1998 initieerde hij in de Voorstraat West een kleinschalige kerstmarkt, die zich in de daarop volgende jaren uitbreidde over de binnenstad. Uiteindelijk groeide het van een lokaal evenement uit tot de grootste kerstmarkt van ons land met een landelijke uitstraling die we nu al weer heel wat jaren kennen. Sinds 2007 is de organisatie van dit evenement overgegaan naar de Dordrecht Marketing & Partners.