DORDRECHT – De cliënten van AC Overweg van Gemiva aan de Prattenburg in Sterrenburg hadden al langere tijd de wens dat er kippen zouden komen in de tuin van het activiteitencentrum. De begeleiders gunden hen dat van harte, maar ze moesten daarvoor nog wel ‘even’ de financiering regelen van de bouwmaterialen en de aanschaf van kippen. Ze besloten statiegeldflessen te gaan inzamelen voor dit doel. Voor de deur werd een kliko gezet, waarin mensen hun flessen konden doneren. Jumbo Sterrenburg hielp een handje door klanten een maand lang de mogelijkheid te geven om hun statiegeld te doneren. De actie verliep dankzij veel gulle gaven succesvol. Het benodigde budget kwam binnen en het hok kon gebouwd worden. Een bijzonder hok, ontworpen door cliënt Dick Smit, die in zijn werkzame leven architect was. Onlangs mocht hij zelf de officiële opening verrichten. Tot groot plezier van de andere cliënten, die heel blij zijn met de aanwinst en er naar uitzien om de dieren goed te gaan verzorgen. De begeleiders willen alle vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet om het kippenhok te realiseren. En natuurlijk de ‘flessendonateurs’ die het financieel mogelijk hebben gemaakt. De flessenactie loopt overigens gewoon door, ter dekking van de kosten voor voer en bodembedekking. Giften in de vorm van flessen blijven dus welkom. (Foto’s: Stolk Fotografie)