DORDRECHT – Bij de behandeling van kanker en de gevolgen daarvan komt voor de patiënt en zijn of haar naasten veel meer kijken dan alleen het medische verhaal. Het bericht dat je de ziekte hebt en een zwaar en onzeker traject ingaat, heeft vanzelfsprekend een enorme impact. Natuurlijk nemen arts en verpleegkundigen de tijd voor deze niet-medische kant van het verhaal. Maar die tijd is zeker niet onbeperkt en de vragen waar je mee zit, komen niet altijd op ‘het juiste moment’. Deze week is in het Albert Schweitzer ziekenhuis een infopunt geopend, waar je vijf ochtenden per week kunt binnenlopen met deze vragen. Getrainde vrijwilligers zitten er klaar om te luisteren, vragen te beantwoorden en praktische informatie te geven.

Informele zorg wordt, als aanvulling op de formele zorg, steeds belangrijker, zegt Addy van Hooren, adviseur oncologische zorg van het Albert Schweitzer ziekenhuis en mede-initiatiefnemer van het infopunt. “Na een slechtnieuwsgesprek zijn er allerlei vragen waar je tegenaan loopt”, weet hij. “De verpleging heeft daar aandacht voor, maar de druk in de zorg wordt steeds hoger, dus de focus ligt op de behandeling zelf. En soms is de patiënt op dat specifieke moment niet klaar om er verder over te praten. Vragen die later opkomen kun je voor leggen aan een casemanager of een psycholoog, maar daar loop je niet even onaangekondigd binnen. Bij het infopunt kan dat wel.”

Helianthus
Een plek waar je kan praten over je ervaringen met kanker is er al enige tijd in de stad: Inloophuis Helianthus. Van Hooren is daarbij betrokken als bestuurslid. “Een mooi initiatief, maar wij merken dat veel mensen toch nog wel een hoge drempel ervaren om daar binnen te stappen en hun verhaal en gevoelens te delen. Met activiteiten brengen we die drempel omlaag, maar deze plek in het ziekenhuis is denk ik een mooie aanvulling. Hier zitten ervaren vrijwilligers, oud-medewerkers van het ziekenhuis en ervaringsdeskundigen, klaar om je verhaal aan te horen, je vragen te beantwoorden en je bijvoorbeeld te wijzen op de sites waar betrouwbare informatie is te vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat een vrijwilliger met een alleengaande persoon meegaat naar een moeilijk gesprek. En dat professionals patiënten wijzen op het infopunt als ze merken dat deze behoefte hebben aan een luisterend oor. Natuurlijk kunnen ook naasten hier binnenlopen om even hun hart te luchten.”

Behoefte
Ook in andere ziekenhuizen bestaan dit soort ‘loketten’. Of eigenlijk beter gezegd: huiskamerachtige plekken in het ziekenhuis, waar je onaangekondigd binnen kunt lopen met vragen over kanker en het effect op je leven en je gemoedstoestand. Van Hooren: “Samen met tien andere inloophuizen/infopunten in het land hebben we een subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen bij het KWF, waarmee we gezamenlijk de komende drie jaar een professionele coördinator kunnen aanstellen.” Op dit moment is het vooral belangrijk om aan de bekendheid van het infopunt te werken. “Als het bezoek toeneemt, is dat het bewijs dat er behoefte aan is. Het medische effect van deze voorziening is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar uit onderzoek van onderzoeksbureau Sinzer kwam bijvoorbeeld naar voren dat mensen die een inloophuis, de huidige centra voor leven met en na kanker, bezoeken sneller aan het werk gaan. Wat in ieder geval zeker is, is dat dit soort informele zorg steeds belangrijker wordt.”

Iedere werkdag
Het infopunt is te vinden op de eerste etage van het Dordtse ziekenhuis, vlakbij de polikliniek Interne Oncologie en de Breastclinic. Patiënten en hun naasten zijn op alle momenten van hun ziekteproces welkom van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Het Infopunt voor leven met en na kanker is in samenwerking met Helianthus, dat ook een deel van de vrijwilligers levert.