Actueel

reageer als eerstdi 30 jun 2020

Lancering van de ‘Bomenprikker’

DORDRECHT – Wethouder Marco Stam prikte vanmiddag symbolisch een grote punaise in de middenberm van de Spuiboulevard. De punaise stelt een nieuwe boom voor. Een afspraak in het coalitieakkoord is dat er voor elke duizend nieuwe inwoners van Dordrecht honderd nieuwe bomen worden geplant. Hiermee wordt nu gestart. Inwoners kunnen de hele maand juli een locatie voor een nieuwe boom aandragen in een speciaal daarvoor gemaakte digitale kaart. Deze is te vinden via www.dordrecht.nl/bomenprikker.
Om de komende winter honderd bomen te planten, zijn circa vierhonderd locatie-suggesties nodig. In de praktijk blijkt namelijk heel vaak dat een boom toch niet op de gekozen plek kan komen om diverse redenen. Op de kaart is de vrije openbare ruimte aangegeven. Een team specialisten onderzoekt de locatie zorgvuldig en bedenkt waar mogelijk een alternatief (bijv. 5 meter naar links of 3 meter naar achteren). Inwoners kunnen ook een soort boom kiezen. Hiervoor kan ook gelden dat er soms voor een passender alternatief gekozen moet worden.
‘Bomen zijn ontzettend belangrijk. Ze helpen tegen hittestress, wateroverlast en zijn goed voor de biodiversiteit en flora en fauna’, aldus de gemeente.

Geef een reactie