DORDRECHT – Tien jaar na het verschijnen van het masterplan Amstelwijck komt het college van burgemeester en wethouders met aanpassingen op het oorspronkelijke plan. Op het bedrijfsterrein zouden meer bedrijven gevestigd moeten kunnen worden met andere, dan kantooractiviteiten. In het midden van de grote rotonde wil B&W ruimte voor horeca. Het Sportpark Amstelwijck en de plek van het voormalige ziekenhuis Refaja worden bij de nieuwe planontwikkeling betrokken. Hier zouden woningen gebouwd moeten worden, een woonwijk die aansluit op de wijk Dordtse Hout. (Archieffoto: Thymen Stolk)

Marc van Wijnen, bestuursvoorlichter van de gemeente: “De gemeente voert gesprekken met makelaars en potentiële partijen die zich melden. Met name de zone langs de A16, ten noorden van de Kilweg is in trek voor kantoorhuisvesting. Dit heeft ook te maken met de zichtbaarheid vanaf de snelweg. Het betreft vooral interesse van bedrijven uit de eigen stad en regio. Het is een strook die nog niet in exploitatie is genomen.”

Verhuizing Thialf
Rien van den Berg, bestuurslid van Thialf LTC, de tennisvereniging op Sportpark Amstelwijck, kan zich goed herinneren dat zijn club tien jaar geleden moest verhuizen van de gemeente. “We waren gevestigd aan de Laan van Londen en daar zouden kantoren langs de A16 moeten komen. We zijn verhuisd naar het iets verderop gelegen Sportpark Amstelwijck. Een hele mooie plek onder en tussen de bomen. De kantoren zijn de afgelopen jaren echter nog niet gebouwd. Sybe de Lint is sinds enkele weken voorzitter van Thialf: “We zijn in goed overleg met Sportregisseur Remco Aarts. We hebben aangegeven dat woningbouw rondom onze tennisvereniging een hele goede ontwikkeling is. Nu al telt onze vereniging zo’n 75 tennissers uit Dordtse Hout, een wijk met circa 250 woningen. Een sportvereniging heeft een sociale functie in een woonwijk waar anders alleen woningen zouden staan. We hebben een levendige vereniging met genoeg ontwikkelingen, ook op het gebied van jeugdtrainingen. Meer bewoners zal ongetwijfeld groei van de vereniging betekenen.”

Korfbal en jeu de boules
Remco Aarts: “De plannen bevinden zich in een oriënterend stadium. Eerst moet de gemeenteraad toestemming geven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van woningbouw op Sportpark Amstelwijck en het terrein van het voormalig Albert Schweitzer ziekenhuis dat rond de zomer leeg komt te staan. Als er onderzoek gaat plaatsvinden dan zal eind van dit jaar duidelijk worden hoe het bestemmingsplan eruit gaat zien. Er zijn nog twee andere sportverenigingen op Amstelwijck. Zij staan er iets anders in dan Thialf. KC Dordrecht, de korfbalvereniging kampt met een teruglopend aantal leden en twijfelt of de vereniging zelfstandig kan voortbestaan. De jeu de boules-vereniging SC Amstelwijck, een overblijfsel van de voetbalvereniging die eerder haar deuren op het sportpark sloot, heeft weinig probleem met een eventuele verplaatsing naar elders.”
Volgens voorlichter Marc van Wijnen “komen mogelijk op korte termijn zowel de ten noorden van het businesspark gelegen sportvelden en de Refaja-locatie vrij. Dit gebied biedt kansen om woningen te realiseren. Hierbij zoekt het college een relatie met andere gronden in gemeentelijk eigendom langs de A16 en het spoor. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is als eigenaar van de Refaja-locatie betrokken.”