Actueel

reageer als eerstzo 13 jun 2021

Meer bodemleven met Bokashi

REGIO – Het waterschap Hollandse Delta vertelt in deze rubriek steeds iets actueels over het groen in zijn werkgebied. Vier seizoenen lang. Hollandse Delta verzorgt veel natuur buiten de bebouwde kom.

In 2020 deed waterschap Hollandse Delta een proef met Bokashi. Dat is geen Oosterse vechtsport maar Japans voor ‘gefermenteerd organisch afval’. Bacteriën, gisten en schimmels zetten grasmaaisel om in een bodemverbeteraar.

Plantaardige mest

In de Hoeksche Waard werd vorig jaar 600 kubieke meter grasmaaisel veranderd in een soort plantaardige mest en uitgereden op twee weilanden. Nu, ruim een half jaar later, is de grond opnieuw onderzocht. De belangrijkste conclusies: de structuur van de grond is verbeterd, het organische gehalte van de grond is hoger en het bodemleven is toegenomen. Dat is waar we het voor doen!

Helpt u mee?

We gebruikten maaisel van bermen langs rustige landelijke polderwegen. Daar troffen we gelukkig weinig zwerfvuil aan, zoals blikjes en plastic. Helpt u mee ook de bermen van drukkere wegen schoon te houden? Geen sigarettenpeuken, snoeppapier, colablikjes of ander zwerfvuil uit het autoraam? Geen afvaldumping of sluikstort?

De proef met Bokashi is nu afgerond. We vinden het belangrijk om op een duurzame manier met ons maaisel om te gaan. Daarom bekijken we of er een vervolg kan komen op deze proef.

Geef een antwoord