DORDRECHT – Uit onderzoek blijkt dat Dordrecht minder horecagelegenheden heeft dan vergelijkbare steden in Nederland. Terwijl het inwonertal van de stad de komende jaren met zo’n 5 procent toeneemt. Daarom vindt het college dat er meer horeca moet komen. En dan vooral horeca die aansluit bij de wensen van specifieke bezoekers van de stad. Een belangrijke wens daarbij is, zowel van bezoekers als bewoners, om meer groen in de straten te brengen. Wethouder Maarten Burggraaf geeft een toelichting op de zojuist verschenen Dordtse horecanota ‘Ruimte voor ontwikkeling’. (Archieffoto’s: Stolk Fotografie)

 “Er komen veel bezoekers specifiek voor het Dordrechts Museum naar onze stad, vaak wat oudere mensen die wat meer geld hebben te besteden. Wat zou het mooi zijn als wij hen kunnen verleiden langer te blijven. Als je nu de Museumstraat uitloopt richting de Kolfstraat, dan is dat geen aantrekkelijke route. Natuurlijk blijft dit wel de plek waar ook leveranciers hun goederen voor het Drievriendenhof kunnen afleveren, maar het moet zeker gezelliger gemaakt kunnen worden. We verwachten veel van de herinrichting van de openbare ruimte tussen de Kunstkerk en De Witt”, zegt Burggraaf. “Een belangrijke andere opwaardering van de binnenstad is de geplande herinrichting van het Statenplein. Het plein is nu vooral de plek van de weekmarkt op vrijdag en zaterdag. Het heeft weinig groen, biedt te weinig plek voor evenementen en kan met onder andere weinig restaurants en terrassen en andere activiteiten veel aantrekkelijker gemaakt worden. Voor de verbetering van dit stuk binnenstad hebben we 1,5 miljoen euro van het Rijk gekregen. Samen met de vergroening van de gevel van het huidige Perry Sport-pand en het organiseren van meer kleine evenementen met bijvoorbeeld livemuziek kan het plein eindelijk een echte functie als verblijfsplek krijgen.”

Beleven en ontmoeten

“Door verschillende mooie verblijfsplekken aan elkaar te rijgen, kunnen we bezoekers de stad in trekken. Vroeger kwamen mensen naar de stad voor hun inkopen. Tegenwoordig komen ze naar de stad om wat te zien en beleven en om elkaar te ontmoeten. Dat ze onderweg iets kopen is vaak een bijproduct. In deze nota hebben we de dertien horecagebieden benoemd die we nu kennen in de binnenstad. Per gebied hebben we gekeken waar er groei mogelijk is in aantal zaken en waar er groei mogelijk is in de kwaliteit van het horeca-aanbod. Dat laatste is zeker van belang om de verschillende doelgroepen te bereiken. Jongeren die in onze stad wonen hebben behoefte aan meer nachthoreca. Op dit moment heeft Dordrecht dat maar beperkt. De stad heeft hiervoor geen centrumfunctie in de Drechtsteden. Dat willen we versterken onder andere in het bestaande gebied: Blauwpoortsplein, Houttuinen en omgeving richting Merz. Maar mogelijk ook op en rond het Scheffersplein.”

Nachthoreca en terrassen

“Natuurlijk willen we de stad leefbaar houden voor bewoners, maar wie ervoor kiest om in de binnenstad te wonen, kiest voor reuring. Horeca krijgt de mogelijkheid om vaker een verruiming van de sluitingstijd aan te vragen. Dat voeren we op van vijf naar twaalf nachten per jaar. Uiteraard wel in afstemming met omliggende horeca en met omwonenden. We zullen daarbij de geluidsbelasting op omliggende panden gaan meten. Ook gaan we weer Sus-teams inzetten. Die zorgen er in de nacht voor dat uitgaanspubliek wordt begeleid richting andere horeca of richting huis. Tijdens corona hebben veel horecagelegenheden terrassen op de openbare weg mogen zetten. Die tijdelijke terrassen hebben gezorgd voor meer levendigheid in de stad. We willen horecaeigenaren met deze voorzieningen uitnodigen officieel een vergunning aan te vragen voor het terras en te investeren in een verbetering van het uiterlijk van het terras. Zo willen we zorgen dat de terrassen aansluiten op de omgeving waar ze staan. We hebben een subsidiepot van 75.000 euro, waaruit we deze horecaeigenaren kunnen ondersteunen bij die kwaliteitsslag.”

Parkeerplekken

Het is de bedoeling dat de weekmarkt gaat verhuizen naar het Bagijnhof en door zal lopen over de Sarisgang. Daarvoor wordt de binnenstad verder autoluw gemaakt. Burggraaf: “De knip komt te liggen bij Mediamarkt. Samen met ondernemers en omwonenden zien we niet de meerwaarde van auto’s op het Bagijnhof. Dankzij het rijdende bomenbos ontdekken we met elkaar steeds welke situatie aangenamer is: groen of auto’s. Als blijkt dat auto’s zonder veel moeite een andere parkeerplek vinden, dan kunnen de plekken waar het bos stond, blijkbaar verdwijnen. De eigenaar van de 170 parkeerplekken tellende Visstraatgarage hebben we inmiddels duidelijkheid gegeven over onze plannen. De garage wordt in ons plan bestemd voor bewoners van de binnenstad.”

Bereikbaarheid

“In het Dordthuis komt een ondergrondse parkeergarage van 170 plekken ter vervanging van de Visstraatgarage. We onderzoeken momenteel hoe we de Spuihavengarage kunnen uitbreiden. Dat deze groter kan worden weten we, maar nog niet precies hoe en met hoeveel plekken. Het is de bedoeling dat op de Grote Markt een ondergrondse of half ondergrondse parkeergarage komt voor bewoners. Ik geef toe dat die bouw even zal duren en niet binnen twee jaar gerealiseerd is. Voor 2030 moet het echter zeker gelukt zijn. We willen in de tussentijd niet stilzitten. Waar het kan, halen we al parkeerplaatsen weg. Zo bekijken we de mogelijkheden op de Aardappelmarkt, waar nu de kade wordt hersteld. Het is de mooiste plek om de Grote Kerk en havens te fotograferen. Nu we toch bezig zijn, willen we de plek graag verfraaien. Dat geld straks ook voor de Merwedekade, waarvoor we nu plannen aan het maken zijn. Bewoners zullen soms een periode geconfronteerd worden met het moeilijker vinden van een parkeerplaats. We vragen hen geduld te hebben. Mensen met een tweede vergunning verwijzen we naar parkeergarages. Bezoekers van de stad kunnen terecht in de garages Spuihaven, Drievriendenhof, Achterom, Weeskinderendijk en Energiehuis. En ze kunnen natuurlijk altijd op de fiets komen.”

Horecanota

In de horecanota wordt een beeld gegeven van de huidige horeca en waar behoefte aan is en wat de groeimogelijkheden zijn. Daar worden geen (groei)cijfers aan verbonden. In de nieuwe horecanota staat niets over coffeeshops. Deze vallen niet onder horeca. Horeca in de wijken wil de gemeente niet verder laten groeien. Voor de Zomerkermis is vooralsnog geen plek in de binnenstad. Komende zomer staat deze als gepland in Amstelwijck.

Wethouder Maarten Burggraaf.